Projekti

Skozi različne projekte se v veliki meri pojavlja potreba po združevanju različnih znanj in strokovnih področij. ICS Ljubljana omogoča s svojo širino in platformo združevanje znanja in sinergij skozi različne nacionalne ali mednarodne projekte.

V preteklosti je bilo izvedeno več projektov tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere pomembne projekte, ki so že zaključeni ali pa še v teku: