Mednarodno sodelovanje

Slovensko združenje korporativne varnosti je ustanovni član mednarodne asociacije South-Eastern Europe Corporate Security Association (SEESCA).

Slovensko združenje korporativne varnosti je ustanovni član mednarodne asociacije South-Eastern Europe Corporate Security Association (SEESCA), ki združuje stanovska združenja iz držav bivše skupne države.

V mednarodni asociaciji so tako poleg Slovenskega združenja korporativne varnosti še Udruga hrvatskih managera sigurnosti, Srpska asociacija menedžera korporativne bezbednosti in Makedonska asociacija korporativne bezbednosti.