Mednarodno sodelovanje

Slovensko združenje korporativne varnosti je ustanovni član mednarodne asociacije South-East Corporate Security Association (SESCA).

Slovensko združenje korporativne varnosti je ustanovni član mednarodne asociacije South-East Corporate Security Association (SESCA), ki združuje stanovska združenja iz držav bivše skupne države.

V mednarodni asociaciji so tako še Udruga hrvatskih managera sigurnosti, Srpska asociacija menedžera korporativne bezbednosti in Makedonska asociacija korporativne bezbednosti.