Konference in dogodki

V okviru ICS, Ljubljana boste našli informacije o izobraževanju, usposabljanju, posvetih in konferencah, ki omogočajo vsem zainteresiranim organizacijam in posameznikom dostop do novejših teoretičnih in praktičnih spoznanj, ki jih na področju korporativne varnosti želimo prenesti v prakso ter hkrati omogočiti prenos idej in potreb iz prakse v razvojno-raziskovalno delo.