O nas

Poslanstvo ICS, Ljubljana je združevanje in razvijanje novega znanja, izkušenj, spoznanj, potreb ter uveljavljanje interesov na področju korporacijske varnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju. Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!

Organizacija

Inštitut za korporativne varnostne študije ICS, Ljubljana je sestavljen iz naslednjih organov:

 • Svet inštituta
 • Znanstveni/strokovni svet
 • Direktor inštituta ICS, Ljubljana

Poslanstvo

Poslanstvo ICS, Ljubljana je združevanje in razvijanje novega znanja, izkušenj, spoznanj, potreb ter uveljavljanje interesov na področju korporacijske varnosti v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!

Poslanstvo inštituta za korporativne varnostne študije se izraža skozi izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti, proučevanje varnostnih pojavov in izdelavo študij s področja korporacijske varnosti, evalvacijo geopolitičnih varnostnih ocen ranljivosti, tveganj ter groženj v nacionalnem in mednarodnem korporacijskem okolju, izgradnjo celovitih-integralnih varnostnih sistemov, ki obsegajo varovanje ljudi in premoženja, sistemskih ukrepov na področju varovanja tajnosti, sistemskih pristopov na področju informacijske varnosti, organizacije znanstvenih in strokovnih konferenčnih aktivnosti in izobraževanja ter raziskav in razvoja teh področij. Poleg navedenega poslanstva inštituta izvaja v povezavi z opredeljenimi področji tudi standardizacijske in evalvacijske aktivnosti.

Vizija

Vizija ICS, Ljubljana je ustvarjanje vrhunskega znanja, tehnologij in procesov na področju korporativne varnosti pri obvladovanju celotnega spektra varnostnih tveganj. Z odgovornim in strokovnim izvajanjem celovitih storitev na področju korporacijske varnosti ustvarjamo varnejšo in bogatejšo prihodnost za uporabnike naših storitev in spoznanj.

V Institutu za korporativne varnostne študije – ICS, Ljubljana bomo z dobro organiziranostjo, inovativnim pristopom, vrhunskimi strokovnjaki in opremo ter z uvedenimi rešitvami skrbeli za celovito obvladovanje varnostnih tveganj v poslovnih in drugih okoljih, ekonomsko učinkovitost in zadovoljstvo uporabnikov naših storitev. V tesni povezavi z zainteresiranimi subjekti v javnem in zasebnem okolju bomo zagotavljali dolgoročni razvoj znanstvenih in strokovnih spoznaj s področja korporacijske varnosti. Obvladovanje varnostnih tveganj je eden od bistvenih dejavnikov za doseganje odličnosti in konkurenčnosti, ki sta še posebno izpostavljena v poslovno-ekonomskem okolju.

Strateški cilji

Strateški cilji ICS, Ljubljana so usmerjeni v intenzivno sodelovanje pri spodbujanju razvoja celovitih varnostnih procesov na področju korporativne varnosti, ki neposredno vplivajo na obvladovanje tveganj v poslovnih, razvojnih, gospodarskih, nacionalno-varnostnih in drugih okoljih.

Z zagotavljanjem realizacije strateških ciljev gradimo pot do uspeha!

Vizijo ICS, Ljubljana bomo dosegali preko zastavljenih strateških ciljev, ki so:

 • Ustvarjanje vrhunske znanosti in uvajanje odličnosti na področju korporacijske varnosti
 • Prenos znanja uporabnikom
 • Izobraževanje kot ključni element zagotavljanja višje ravni varnostnega zavedanja vseh delov družbe na področju korporacijske varnosti in preko tega celovitega obvladovanja varnostnih tveganj
 • Stalno izboljševanje organiziranosti, ki bo omogočala fleksibilnost, dober pretok informacij in bo krepila sodelovanje med ICS in zainteresirano družbo
 • Izboljšanje opremljenosti in povečanje raziskovalne infrastrukture
 • Zagotavljanje financiranja, ki omogoča stalno rast in razvoj
 • Prizadevanja za avtonomijo pri delovanju

Vrednote

ICS, Ljubljana si pri svojem delovanju prizadeva spoštovati naslednje vrednote:

 • Zagotavljanje kakovostnih in kredibilnih vsebin s področja korporacijske varnosti.
 • Zagotavljanje raziskovalne, izobraževalne in poslovne odličnosti.
 • Vzdrževanje spoštljivega in poštenega odnosa z zaposlenimi, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, odgovornosti in prizadevanju po izpolnjevanju načel odličnosti.
 • Vzdrževanje poštenih dolgoročnih odnosov z našimi uporabniki, sorodnimi izobraževalno-raziskovalnimi inštitucijami in poslovnimi partnerji.
 • Ustvarjanje vrednosti za naše zaposlene, lastnike, uporabnike in poslovno skupnost na področju korporacijske varnosti.
 • Odgovorno ravnanje do okolja in skupnosti, v katerih delujemo.