Center informacijske varnosti

Sistemski varnostni pregled, penetracijsko (vdorno) testiranje in izobraževanje "Osnovni vidiki kibernetske varnosti" so lahko pomemben del v mozaiku vašega varnega poslovanja.

CIS podlaga

V okviru instituta deluje Center za informacijsko varnost, ki se ukvarja s področji kibernetske varnosti - testiranjem v IT okoljih, penetracijskimi (vdornimi) testiranji in varnostnimi pregledi ter izobraževanjem na tem področju.

Penetracijsko (vdorno) testiranje in sistemski varnostni pregled

 • Prepoznamo in odkrivamo šibke točke v organizacijah
 • Izdelamo oceno skladnosti varnostnih politik
 • Izdelamo oceno skladnosti vse programske in strojne opreme
 • Preizkusimo ozaveščenost zaposlenih o varnostnih vprašanjih
 • Preverimo odziv v primeru varnostnega incidenta na podlagi realno izvedljivih metod
 • Ravnamo se po več mednarodno priznanih metodologijah
 • Smo nosilci mednarodnih certifikatov CEHv11, Offensive Security OSCP, DPO
 • Uporabljamo vrsto različnih programov in pripomočkov
 • Rezultat varnostnega testiranja so tako pisna poročila in so ključnega pomena pri zagotavljanju najvišjih standardov organizacije
 • Organizacijam priporočamo opravljanje varnostnega pregleda in testiranje v letnem intervalu ali po vsaki večji implementaciji oziroma spremembi v IT okolju.

Ekipa strokovnjakov Instituta za korporativne varnostne študije, ki je specializirana za kibernetsko varnost, bo s poglobljenim tehničnim znanjem ter pridobljenimi certifikati poskrbela za strokovno in neodvisno testiranje, ki vam bo razkrilo ranljivosti vašega informacijskega sistema.

Izobraževanje "Osnovni vidiki kibernetske varnosti"

Cilji izobraževanja:

 • razumeti pomen kibernetske varnosti za učinkovito poslovanje
 • spoznati možnosti za racionalno izrabo resursov pri vzpostavitvi sistema kibernetske varnosti
 • naučiti se prepoznati in odzvati na kibernetska tveganja
 • razumeti aktivnosti, ukrepe in postopke za zmanjšanje verjetnosti kibernetskega napada

Vsebina izobraževanja:

 • vrednost informacij in vrste informacij
 • načini uporabe informacij
 • koncepti kibernetske varnosti
 • informacijska in računalniška varnost
 • ranljivosti in grožnje
 • upravljanje kibernetske varnosti
 • vzpostavitev ustreznih procesov za zagotavljanje kibernetske varnosti
 • vloga kadrovskega potenciala na področju kibernetske varnosti

Pri oblikovanju vsebin za izobraževanje se na podlagi dogovora prilagodimo tudi posebnim željam naročnika. Za dodatne informacije in izdelavo ponudbe pošljite povpraševanje. Več izobraževanj lahko najdete na tej povezavi "Izobraževanja in usposabljanja".

CIS reference 2