Center informacijske varnosti

S sistemskim varnostnim pregledom in penetracijskim (vdornim) testiranjem do večje kibernetske varnosti.

V okviru instituta deluje Center za informacijsko varnost, ki se ukvarja s področji kibernetske varnosti - testiranjem v IT okoljih, penetracijskimi (vdornimi) testiranji in varnostnimi pregledi.

  • Prepoznamo in odkrivamo šibke točke v organizacijah
  • Izdelamo oceno skladnosti varnostnih politik
  • Izdelamo oceno skladnosti vse programske in strojne opreme
  • Preizkusimo ozaveščenost zaposlenih o varnostnih vprašanjih
  • Preverimo odziv v primeru varnostnega incidenta na podlagi realno izvedljivih metod
  • Ravnamo se po več mednarodno priznanih metodologijah
  • Smo nosilci mednarodnih certifikatov CEHv10, Offensive Security OSCP, DPO
  • Uporabljamo vrsto različnih programov in pripomočkov
  • Rezultat varnostnega testiranja so tako pisna poročila in so ključnega pomena pri zagotavljanju najvišjih standardov organizacije
  • Organizacijam priporočamo opravljanje varnostnega pregleda in testiranje v letnem intervalu ali po vsaki večji implementaciji oziroma spremembi v IT okolju.

Ekipa strokovnjakov Instituta za korporativne varnostne študije, ki je specializirana za kibernetsko varnost, bo s poglobljenim tehničnim znanjem ter pridobljenimi certifikati poskrbela za strokovno in neodvisno testiranje, ki vam bo razkrilo ranljivosti vašega informacijskega sistema.