Revija Korporativna varnost

Strokovna revija "Korporativna varnost" je v elektronski obliki dostopna tudi na spletu. S tem se bo krog uporabnikov in bralcev še razširil, kar je izrednega pomena v luči dvigovanja zavedanja o potrebnosti celovitega obvladovanja varnostnih tveganj.

Zadnja številka revije KV

V tej številki boste našli veliko zanimivih vsebin: intervju – mag. Senad Jušić, Generalni direktor Policije; intervju - Boštjan Šefic, vodja Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih; članek - mag. Marko Mihalič - Korporativno varnostno okolje in nedovoljena trgovina; intervju - mag. Marko Mišmaš, direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS; intervju - Jure Griljc, v.d. direktorja Javne agencije za civilno letalstvo RS; intervju - Tomaž Jeretina, mag., pooblaščenec in vodja oddelka za varnost v Gorenjski banki d.d.; članek - dr. Milan Vršec in mag. Miran Vršec: Pomembnost službe za korporativno varnost pri upravljavcih kritične infrastrukture in izvajalcih bistvenih storitev... Vabljeni k branju!