Korporativna varnost

Korporativna varnost v najširšem pomenu besede je dejavnost, ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj v posameznem podjetju oziroma organizaciji.

Korporativna varnost predstavlja eno od osnovnih funkcij za delovanje podjetja in se za njegovo učinkovito delovanje nujno izvaja v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi funkcijami v podjetju. Procesi zagotavljanja korporativne varnosti so nedeljiva celota krovnega modela upravljanja korporacij in se izraža skozi korporativno upravljanje in korporativno družbeno odgovornost. Celovito področje korporativne varnosti za ustrezno obvladovanje varnostnih tveganj v korporaciji nujno vključuje področje fizične, tehnične in informacijske varnosti, procesa neprekinjenega poslovanja, risk managementa, varovanja ključnih informacij podjetja, varovanja zaposlenih in varnosti pri delu.

Več o vsebini si lahko preberete v nadaljevanju in v članku na tej povezavi.