Upravljanje s tveganji

Upravljanje s tveganji je proces, ki predstavlja sestavni del dobrega vodenj in upravljanja organizacij. Gre za neprekinjeni postopek izvajanja korakov, ki omogočajo nenehno izboljševanje odločanja in upravljanja z varnostnimi tveganji.

Upravljanje s tveganji je proces, ki se uporablja z izvajanjem logične in sistematične metode za določanje stanja, prepoznavanje, analiziranje, ocenjevanje, odpravljanje posledic, spremljanje in sporočanje tveganj, povezanih s katero koli dejavnostjo, funkcijo ali postopkom v naših organizacijah. S tem sistemskim pristopom organizacijam omogočimo, da zmanjšajo izgube in povečajo svojo konkurenčnost.

Obvladovanje tveganj moramo razumeti kot prepoznavanje priložnosti kakor tudi preprečevanje ali zmanjševanje izgub. Spodaj so navedeni glavni elementi postopka obvladovanja tveganj.

Določitev okvirja analize

  • Določite kontekst, v katerem se bo odvijal preostali postopek;
  • Določiti je treba merila, po katerih bo ocenjeno tveganje, in določiti strukturo analize;

Prepoznajte tveganja

Ugotovite, kaj, zakaj in kako se lahko pojavijo stvari kot osnova za nadaljnjo analizo;

Analizirajte tveganja

  • Določite obstoječi nadzor in analizirajte tveganja glede na posledice in verjetnosti v okviru teh kontrol;
  • Analiza mora upoštevati obseg možnih posledic in verjetnost nastanka teh posledic;

Ocenite tveganja

  • Primerjajte ocenjeno raven tveganja z vnaprej določenimi merili, da lahko tveganje razvrstite in določite prednostne naloge upravljanja;

Obravnavajte tveganja

  • Tveganja z nizkimi prioritetami je treba spremljati in pregledati;
  • Za tveganja z večjimi posledicami razvijte in izvedite poseben načrt upravljanja ali postopek, ki vključuje upoštevanje vseh vidikov, potrebnih za zmanjšanje tveganja na sprejemljivo raven;

Spremljanje in pregledovanje

  • Spremljanje in pregled delovanja sistema upravljanja tveganj in sprememb, ki bi lahko vplivale nanj;

Komunicirajte in se posvetujte

  • Potrebno je komunicirati in se posvetovati z notranjimi in zunanjimi zainteresiranimi stranmi. Kadar je to primerno se to izvaja na vsaki stopnji postopka obvladovanja tveganj, lahko pa tudi v okviru celotnega postopka.