22. številka

V tej številki: Zagotavljanje varnosti prenosnega omrežja prihodnosti - mag. Aleksander Mervar, direktor ELES d.o.o. g. Robert Slodej, vodja Službe za korporativno varnost; Intervju - mag. Matjaž Beričič, član uprave Telekom Slovenije d.d - Varnost sodi med ključne vrednote Telekoma Slovenije; doc. dr. Brane Bertoncelj - Neprekinjeno poslovanje: »Nič ne dela, kaj pa zdaj?«