Projekt SUNRISE

Projekt SUNRISE je triletni raziskovalni projekt, ki ga finančno podpira EU v okviru programa Horizon Europe.

Medtem ko Evropa še naprej okreva po pandemiji COVID-19, njeni državljani in vlade iščejo družbene strukture, ki bodo varne za prihodnost. Cilj projekta SUNRISE, ki ga financira EU, je zagotoviti večjo razpoložljivost, zanesljivost in kontinuiteto kritičnih infrastruktur v Evropi, vključno s prometom, energijo, vodo in zdravstvenim varstvom.

Od oktobra 2022 do septembra 2025 bo 41 partnerskih organizacij sodelovalo pri razvoju nabora novih tehnologij in rešitev, ki bodo izboljšale odpornost teh kritičnih infrastruktur na vpliv pandemije in drugih večjih tveganj. Projekt SUNRISE, ki ga usklajuje španska veja globalnega podjetja za storitve v oblaku in digitalnih storitev, ATOS IT Solutions and Services Iberia SL, je prejel 10 milijonov evrov sredstev iz programa EU za raziskave in inovacije Horizon Europe. Konzorcij SUNRISE vključuje 18 javnih in zasebnih operaterjev in organov kritične infrastrukture.

Na projektu so poleg Instituta za korporativne varnostne študije-ICS Ljubljana prisotni še XLAB, Ministrstvo za infrastrukturo, UKC Ljubljana, Plinovodi, ELES, Slovenske železnice, Slovenske železnice-infrastruktura, Prometni inštitut in Telekom Slovenije.

SUNRISE

Vsi rezultati SUNRISE (strategija in orodja) bodo soustvarjeni in pilotirani v resničnem okolju z več ustreznimi javnimi organi kritične infrastrukture in operaterji iz vse Evrope. To bo omogočilo pripravo rezultatov za široko uporabo, replikacijo in nadgradnjo v različnih kritičnih subjektih, kritičnih sektorjih in evropskih državah.

Med projektom SUNRISE bodo partnerji izvedli več pilotnih poskusov za demonstracijo orodij, validacijo in vrednotenje, pri čemer se bodo osredotočili na arhitekturna vprašanja in vprašanja, povezana z zasebnostjo. Strategijo in tehnologije SUNRISE bodo potrdili in demonstrirali deležniki kritične infrastrukture v operativnih okoljih.

Validacijske dejavnosti SUNRISE se osredotočajo na tri države: Španijo, Italijo in Slovenijo. Načrtovana je vrsta nacionalnih delavnic z operaterji kritične infrastrukture v vsaki od teh držav.

Skozi svojo življenjsko dobo bo SUNRISE razvijal tehnologije in rešitve za izboljšanje načrtovanja in upravljanja kritičnih infrastruktur, kot so promet, energija, voda in zdravstvo.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani (https://sunrise-europe.eu/).