Projekt DEFENDER

Evropski projekt DEFENDER je del raziskovalnega področja, ki ga finančno podpira EU v okviru H2020-CIP-2016-2017.

Projekt Defending the European Energy Infrastructures (DEFENDER) je triletni raziskovalni projekt, ki ga finančno podpira EU v okviru H2020-CIP-2016-2017. ICS-Ljubljana je del širšega mednarodnega konzorcija, ki ga sestavlja 18 partnerjev iz 9 držav.Glavni cilj evropskega projekta DEFENDER je razviti, prilagoditi, vključiti, nadgraditi in preveriti več različnih tehnologij in operativnih načrtov z namenom, da se razvijejo novi pristopi za zaščito obstoječe in prihodnje evropske električne kritične infrastrukture. Obvladovanje kibernetskih-fizičnih-socialnih groženj temelji na a) novih zaščitnih konceptih za oceno življenjskega cikla, zagotavljanja odpornosti in izvedbe ukrepov obnavljanja delovanja, ki ponujajo "varnost pri načrtovanju" in b) sistemih za zaznavanje groženj ter upravljanje s tveganji v primeru incidentnih situacij.

Projekt DEFENDER bo poskušal vzpostavil mehanizme za dvigovanje varnostne kulture, ki bodo zagotavljali izmenjevanje občutljivih informacij med usposobljenimi zaposlenimi in predstavniki širše družbene skupnosti v primerih, ko bi se le ti pojavljali v vlogi odgovornih posameznikov in bi opozarjali na določena tveganja.

ICS Ljubljana ima v okviru projekta pomembno vlogo, predvsem na področju opredelitve in ocenjevanja tveganj evropski kritični infrastrukturi.

Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi https://defender-project.eu/.