Projekt CyberSEAS

Projekt CyberSEAS je triletni raziskovalni projekt, ki ga finančno podpira EU v okviru programa Horizon 2020 Innovation Action in izboljšuje kibernetsko varnost evropskih elektroenergetskih sistemov (EPES).

Cilj projekta CyberSEAS (Cyber Securing Energy Data Services) je izboljšati splošno odpornost verig oskrbe z energijo in jih zaščititi pred motnjami, ki izkoriščajo okrepljene interakcije, modele razširjene vključenosti zainteresiranih strani in potrošnikov, kot poti za zapletene kibernetske napade.

CyberSEAS

Slovenski pilot tega mednarodnega projekta je izredno močan in je sestavljen iz organizacij ELES, PETROL, INFORMATIKA s podporo vseh elektro distribucijskih podjetij, SI-CERT in Instituta za korporativne varnostne študije.