Projekt SPOTKI

Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana izdelal študijo z naslovom "Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture".

Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana je v sklopu izvajanja projekta Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI), ki je financiran s podporo Evropske unije iz Sklada za notranjo varnost, izdelal študijo z naslovom "Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture".

Študija je namenjena predvsem nosilcem sektorjev kritične infrastrukture ter upravljavcem kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Omenjena študija predstavlja uporabno podlago za poenotenje določenih procesov, ki se izvajajo v okviru ocenjevanja tveganj v procesu zaščite kritične infrastrukture. Študija je dosegljiva na spodnji povezavi spletne strani Ministrstva za obrambo RS: