Projekt ATLANTIS

Projekt ATLANTIS je triletni raziskovalni projekt, ki ga finančno podpira EU v okviru programa Horizon Europe.

Cilj projekta ATLANTIS (Improved resilience of Critical Infrastructures AgainsT LArge scale transNational and sysTemic rISks) je povečati odpornost in kibernetsko-fizično-človeško varnost (CPH) ključnih kritičnih infrastruktur EU. Projekt ATLANTIS vključuje 39 evropskih partnerjev z dopolnjujočimi se vlogami in veščinami za izboljšanje odpornosti in zaščite medsebojno povezanih evropskih kritičnih infrastruktur, ki so izpostavljene razvijajočim se sistemskim tveganjem zaradi obstoječih in nastajajočih obsežnih, kombiniranih kiber-fizičnih groženj in nevarnosti. Ti zagotavljajo kontinuiteto delovanja, hkrati pa minimizirajo kaskadne učinke v sami infrastrukturi, okolju, drugih kritičnih infrastruktur in vključenem prebivalstvu, kar omogoča javnim in zasebnim akterjem, da se soočijo s trenutnimi in nastajajočimi izzivi s sprejetjem trajnostnih varnostnih rešitev.

Na slovenskem pilotu so poleg Instituta za korporativne varnostne študije-ICS Ljubljana prisotni še Institut Jožef Štefan, Luka Koper, Slovenske železnice, Telekom Slovenije, Petrol, Ministrstvo za infrastrukturo, Dars, Uprava RS za informacijsko varnost in SNEP.


Rešitve ATLANTIS-a bodo potrjene in predstavljene v treh obsežnih čezmejnih in medsektorskih pilotnih projektih: - LSP#1: čezmejni veliki pilotni projekt v prometu, energetiki in telekomunikacijah (Slovenija, Hrvaška, Italija in Francija); - LSP#2: med domenski pilotni projekt velikega obsega na področju zdravja, logistike/oskrbne verige in nadzora meja (Ciper, Grčija in Hrvaška); - LSP#3: meddržavni pilotni projekt velikega obsega na področju FinTech/Finance (Španija, Nemčija, Ciper).

Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani (https://www.atlantis-horizon.e...).