11. 03. — 12. 03. 2020

11. mednarodna konferenca "Dnevi korporativne varnosti"

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru konference bo potekala podelitev pomembne slovenske nagrade z nazivom "Slovenian Grand Security Award" za leto 2019.

Predstavitev konference

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2020« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Dnevi korporativne varnosti

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Komu je konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • top managerji podjetij, še posebej pa s področja kritične infrastrukture
 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov in DPO-ji (javni in zasebni sektor)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • pooblaščeni delavci s področja varstva pri delu,
 • druga zainteresirana javnost.

Program konference

Tematski sklopi konference:

 • Glavni varnostni izzivi v letu 2020
 • Izzivi in prednosti tehnologije 5G v zaščiti kritične infrastrukture
 • Kibernetska varnost v kontekstu zaščite kritične infrastrukture
 • Umetna inteligenca in zaščita kritične infrastrukture
 • Pričakovani razvoj obvladovanja tveganj na področju brezpilotnih letal v luči nove direktive EU
 • Celovito upravljanje tveganj ključni dejavnik zaščite kritične infrastrukture
 • Vloga CSIRT-ov in SOC’-ov na področju upravljanja s kibernetsko varnostjo v kritični infrastrukturi
 • Čezmejna odvisnost kritične infrastrukture
 • Norme in standardi na področju zaščite kritične infrastrukture
 • Metodološki modeli za izvajanje analize soodvisnosti in kaskadnih učinkov na področju kritične infrastrukture
 • Pravna odgovornost upravljavcev kritične infrastrukture pri uvajanju novih tehnoloških rešitev
 • Požarna in eksplozijska varnosti v luči neprekinjenega delovanja organizacij
 • Kdaj je upravljavec osebnih podatkov obvezen narediti oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov (DPIA)?
 • Informacijska tveganja poslovnih potnikov pri uporabi javnih brezžičnih omrežij v hotelih (rezultati raziskave) in rešitve

Okrogla miza s predstavniki strateškega managementa “Informacijska tveganja kot izziv za varnosti in učinkovitost poslovanja v organizacijah”

Okrogla miza z glavnimi odločevalci “Izzivi na poti dokončne uveljavitve zahtev Zakona o informacijski varnosti in EU NIS direktive”

Okrogla miza s korporativno varnostnimi managerji in upravljavci tveganj “Dileme v procesu Risk managementa v procesu zaščite kritične infrastrukture in Izvajalcev bistvenih storitev (IBS).

Organizator konference

Lokacija dogodka in namestitev

Konferenčne dvorane Austria Trend Hotela Ljubljana

Dunajska cesta 154

1000 Ljubljana, Slovenia

www.austria-trend.at/sl

Pokrovitelji in razstavljalci

 • Generalni sponzor

 • Diamantni sponzor

 • Zlati sponzorji

 • Premium spozor

 • Srebrni sponzorji

 • Bronasti sponzor

 • Častni pokrovitelji

 • Medijski pokrovitelji

Kotizacija in prijava

Kotizacija 394* €

Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci, strokovno revijo Korporativna varnost,promocijska gradiva, svečano večerjo, kosilo 2x , pijačo in prigrizke med odmori.

Sredstva za plačilo kotizacije se nakažejo na račun:

SKB banka d.d.
Inštitut za korporativne varnostne študije – ICS Ljubljana,
TRR št.: SI56 0313 1100 0343 770, sklic na št. 00 01-2020-»številka predračuna«

Na podlagi vaše zahteve se izda tudi predračun.

Opomba:

Kotizacija se poravna pred pričetkom posveta. V primeru odpovedi do 5. marca 2020 se povrne celotna kotizacija, v primeru odpovedi med 5. in 10. marcem 2020 se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi po 10. marcu 2020 se obračuna polna kotizacija.
Popusti se ne seštevajo, maksimalen popust znaša 20%.
"First minute popust" ni združljiv z drugimi popusti.

* Cena brez DDV

Popusti

 • -20 % Poseben "first minute" popust za prijavo do 31.1.2020
 • -30 % Poseben "first minute" popust za prijavo do 31.1.2020 - velja za člane Slovenskega združenja korporacijske varnosti, člane SECSA (SZKV, UMHS, SACSM, MUMKB) in predavatelje
 • -10 % Za zgodnjo prijavo od 1.2. do 28.2.2020
 • -10 % Za prijavljene iz podjetij, ki so sponzorji dogodka
 • -5 % Za dva ali več prijavljenih iz enega podjetja (velja le ob skupni prijavi)
 • -20 % Za člane Slovenskega združenja korporacijske varnosti, člane SECSA (SZKV, UMHS, SAMKB, MUMKB), predavatelje

Prijavni obrazec

Podjetje

Podatki o udeležencih

+ Dodaj še eno osebo

Opombe

Ostalo

* Obvezna polja

Hvala za prijavo

Ponovna prijava

Arhiv preteklih dogodkov

Fotogalerija 2019

 • MG 3313

  naprej

 • MG 3317

  nazaj

  naprej

 • MG 3355

  nazaj

  naprej

 • MG 3405

  nazaj

  naprej

 • MG 3411

  nazaj

  naprej

 • MG 3420

  nazaj

  naprej

 • MG 3445

  nazaj

  naprej

 • MG 3458

  nazaj

  naprej

 • MG 3473

  nazaj

  naprej

 • MG 3477

  nazaj

  naprej

 • MG 3488

  nazaj

  naprej

 • MG 3494

  nazaj

  naprej

 • MG 3506

  nazaj

  naprej

 • MG 3546

  nazaj

  naprej

 • MG 3564

  nazaj

  naprej

 • MG 3576

  nazaj

  naprej

 • MG 3584

  nazaj

  naprej

 • MG 3592a

  nazaj

  naprej

 • MG 3604

  nazaj

  naprej

 • MG 3612

  nazaj

  naprej

 • MG 3619

  nazaj

  naprej

 • MG 3628

  nazaj

  naprej

 • MG 3676

  nazaj

  naprej

 • MG 3793

  nazaj

  naprej

 • MG 3845

  nazaj

  naprej

 • MG 3873

  nazaj

  naprej

 • MG 3951

  nazaj

  naprej

 • MG 3971

  nazaj

  naprej

 • MG 4014

  nazaj

  naprej

 • MG 4018

  nazaj

  naprej

 • MG 4021

  nazaj

  naprej

 • MG 4055

  nazaj

  naprej

 • MG 4079

  nazaj

  naprej

 • MG 4168

  nazaj

  naprej

 • MG 4319

  nazaj

  naprej

 • MG 4384

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2500

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2515

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2517

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2576

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2674

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2821

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2866

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2884

  nazaj

  naprej

 • DO6 A2905

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 1

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 3

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 5

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 6

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 7

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 8

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 9

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 10

  nazaj

  naprej

 • Icskonf 11

  nazaj