20. 03. — 21. 03. 2013

4. Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2013«

Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti z osrednjo temo »Upravljanje korporativne varnosti - novi pristopi in izzivi prihodnosti«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti.

Namen konference

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2013« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju, obremenjenim z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj. Namen srečanja je poleg navedenega odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bistveni poudarek na predstavitvi znanstvenih in strokovnih dognanjih in njihovem procesu implementacije v prakso.

Proces globalizacije spreminja tako poslovne modele organizacij v javnem in zasebnem sektorju in z njimi povezani management kot tudi spremembo sistemov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Le tako lahko v ospredje stopa spremenjeno strateško in povezovalno razmišljanje, ki razume in vključuje družbeno odgovornost na področju obvladovanja varnostnih tveganj s paradigmo trajnostnega razvoja. Zaradi navedenega je pomen konference opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področja korporativne varnosti na pomen družbene in individualne odgovornosti pri procesih obvladovanja varnostnih tveganj ter s tem zagotavljanja predpogojev za trajnostni razvoj organizacij v javnem in zasebnem okolju ter nenazadnje sodobne družbe kot celote.

Program

20. 3. 2013

08:30 - 09:00Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV MEDNARODNE KONFERENCE

- Dr. Denis ČALETA - predsednik organizacijskega odbora

Vabljeni častni gostje

- g. Mitja Bervar - Predsednik Državnega Sveta Republike Slovenije (potrjeno)

- g. Stanislav Veniger - Generalni direktor Policije (potrjeno)

- ga. Nataša Pirc Musar – Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije (potrjeno)

- ga. Medeja Lončar - direktorica SIEMENS Slovenija (potrjeno)

09:30 - 10:10

Svečana podelitev nagrade »Slovenian Grand Corporate Security Award« za leto 2012

Kategorije podeljenih nagrad:

Najbolj varno mesto

Najbolj varno podjetje

Zasebno-varnostna služba leta

Korporativno varnostni manager leta

Najboljša knjiga s področja varnosti

Inovativna medijska promocija varnosti

10:10 - 10:40

Vabljeno predavanje: Trade Secret Protection – Name of the Game

– g. Andrej PODVRŠIČ – DuPont International (angleščina)

10:40 - 11:10

Odmor za kavo

11:10 - 11:40

Vabljeno predavanje: Integrated Security Solutions and new technologies - best practice

- g. Wolfgang KONETSCHNI, Siemens AT in g. Mark RUSSEN, Siemens UK (vabljen) (angleščina)

11:40 - 12:05

Vabljeno predavanje: Corporate Risks With the Emphasis on Financial Ones

- Dr. Draško VESELINOVIČ - Fakulteta za podjetništvo/GEA College (angleščina)

12:05 - 13:05

Odmor za kosilo
13:05 - 14:55

Sekcija št. 1: ASIMETRIČNOST VARNOSTNEGA OKOLJA IN VPLIV NA ZAGOTAVLJANJE KORPORATIVNE VARNOSTI

Vabljeno predavanje: Transformation of Terrorism and Extremism - New Challenges for Corporate Security

- Dr. Anita PEREŠIN, Office of the National Security Council in Dr. Jadran PERINIĆ, National Protection and Security Directorate, Hrvaška (angleščina)

Vabljeno predavanje: Corporate Security in SE European Countries in terms of economic crisis

Dr. Dragan TRIVAN – podpredsednik Gospodarske zbornice Beograd in predsednik Srbske asociacije managera korporativne bezbednosti (srbščina)

Vabljeno predavanje: Corporate Crime - New Approaches and Future Challenges

- Dr. Mile ŠIKMAN, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbske, BiH (srbščina)

Vabljeno predavanje: The biggest challenge for the Corporate Security Management in Macedonia: How well do we Understand Corporate Security

- Dr. Metodi HADŽI-JANEV, Mr. Dejan ATANASOV, Ministry of Defence, Republic of Macedonia (angleščina)

14:55 - 15:25Odmor za kavo
15:25 - 16:40

Sekcija št. 2: INOVATIVNI PRISTOPI ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ V ORGANIZACIJAH

Vabljeno predavanje: Upravljanje operativnega tveganja

- Dr. Brane BERTONCELJ, Banka Slovenije (slovenščina)

Vabljeno predavanje: Computer Assisted Exercise as Capability Enhancement Methodology

- Dr. Dušan MARINČIČ, Dr DM d.o.o. (angleščina)

Vabljeno predavanje: Financial Risk Management

- Dr. Boštjan AVER, Fakulteta za podjetništvo / GEA College (angleščina)

16:40 - 17:10

Odmor
17:10 - 17:35

Vabljeno predavanje: Management varovanja kot ključni nosilec upravljanja korporativne varnosti

- mag. Miran VRŠEC, Dr. Milan VRŠEC, ICS-Ljubljana (slovenščina)

17:35 - 18:00

PREDSTAVITEV NOVEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA »MANAGEMENT KORPORATIVNE VARNOSTI«

– Dr. Jaka VADNJAL – Dekan Fakultete za podjetništvo/GEA College (slovenščina)

18:00 - 18:55

Okrogla miza (slovenščina): IZOBRAŽEVANJE MANAGERJEV KORPORATIVNE VARNOSTI – DILEME IN IZZIVI

Vodena razprava gostov:

– moderator Dr. Liliana BROŽIČ

Vabljeni gostje:

- Mag. Miran VRŠEC – ICS, Ljubljana, Slovenija

- g. Andrej PODVRŠIČ – DuPont International, Švica

- Dr. Dragan TRIVAN – Srbska asociacija menagera korporativne bezbednosti, Srbija

- Dr. Metodi HADŽI-JANEV - Ministrstvo za obrambo, Makedonija

- Dr. Jadran PERINIĆ- National Protection and Security Directorate, Hrvaška

- Dr. Mile ŠIKMAN - Ministrstvo za notranje zadeve, BiH

19:00 - 21:30

Večerja in družabno srečanje z degustacijo vin

21. 3. 2013

09:00 - 10:20

Sekcija št. 3: DINAMIČNO VARNOSTNO OKOLJE IN NOVI IZZIVI KORPORATIVNI VARNOSTI

Vabljeno predavanje: The phenomenon of information social networks and security challenges

- Mag. Marko POTOKAR, Urad Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Dr. Igor BERNIK, Fakulteta za varnostne vede (angleščina)

Vabljeno predavanje: Corporate security as the basis of corporate social responsibility

- Dr. Jernej LETNAR ČERNIČ- prodekan za raziskovalno dejavnost Fakulteta za državne in evropske študije, Slovenija (angleščina)

Vabljeno predavanje: Management of Corporate Security in the radical and extremist environment

- Dr. Krunoslav ANTOLIŠ - Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, Police Academy, Police College (angleščina)

10:20 - 10:50

Odmor za kavo

10:50 - 12:10

Sekcija št. 4: KORPORATIVNA VARNOST SKOZI MEHANIZME ZAGOTAVLJANJA NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

Vabljeno predavanje: Business Crisis and Continuity Management‚ - the great challenge in the recovery process of Serbian economy

- Dr. Vesela RADOVIĆ, mag. Petar MITIĆ, mag. Neda RASPOPOVIĆ - Faculty of Applied Security, University EDUCONS, Srbija (angleščina)

Vabljeno predavanje: Standardization and Accreditation of Corporate Security – Practice a Regional Perspectives

- Dr. Zoran KEKOVIĆ, mag. Ivan DIMITRIJEVIĆ, Mr. Martin MATIJAŠEVIĆ - Fakulteta za bedbednostne studije, Srbija (angleščina)

Vabljeno predavanje: A performance measurement procedure for corporate security management

mag. Kristina RADOJEVIĆ, Dr. Zoran DRAGIŠIĆ, Dr. Vanja ROKVIĆ - Fakulteta za bezbednostne studije, Srbija (angleščina)

12:10 -13:10

Odmor za kosilo

13:10 - 14:30

Sekcija št. 5: DEJAVNIKI VPLIVA V PROCESU KORPORATIVNE VARNOSTI

Vabljeno predavanje: Some of the safety features of the bullion trade

- Dr. Iztok PODBREGAR, Fakulteta za varnostne vede, Slovenija (angleščina)

Vabljeno predavanje: Traffic safety and critical infrastructure

- Ga. Janja BUDIČ, mag., Slovenija (slovenščina)

Vabljeno predavanje: Perceptions of safety for medical tourists in Slovenia

- Ga. Elena MARULC, Dr. Gabriel DEVETAK - Institut za turizem in marketing, Slovenija (slovenščina)

14:30 - 14:55Odmor za kavo
14:55 - 16:20

Sekcija št. 6: INFORMACIJSKA VARNOST IN VAROVANJE KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Vabljeno predavanje: Cybersecurity challanges for critical infrastructure protection

- Dr. Sergii KAVUN - Kharkiv National University of Economics, Ukrajina in Dr. Robert BRUMNIK – Metra inženiring d.o.o. in Fakulteta za podjetništvo/GEA College, Slovenija (angleščina)

Vabljeno predavanje: Application of principles of international law to cyber defense – focus on small states policies

Ga. Adriana DVORŠAK, Slovenija (angleščina)

Vabljeno predavanje: Protecting of Critical Infrastructure against Cyber Attacks

- Mr. Blaž IVANC, Slovensko združenje korporativne varnosti, Slovenija (angleščina)

16:20 - 16:40

Zaključek mednarodne konference z nazivom »Dnevi korporativne varnosti

Povzetek in fotogalerija

Komu je mednarodna konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Tematska področja

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:

 • Varnost, kot temeljna dobrina za trajnostni razvoj;
 • Kakovost in inovativnost pri razvoju korporativne varnosti;
 • Management sistemskega razvoja procesov korporativne varnosti;
 • Strategije razvoja na področju korporativne varnosti;
 • Geopolitika in njen vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti;
 • Management človeških virov s stališča celovitega obvladovanja varnostnih tveganj v organizacijah;
 • Standardizacija in akreditacija procesov korporativne varnosti;
 • Obvladovanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture in implementacije rešitev;
 • Procesi izobraževanja in usposabljanja na področju korporativne varnosti;
 • Analiziranje in ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti gospodarskih, javnih in drugih organizacij;
 • Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje na področju zagotavljanja korporativne varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti;
 • Ekonomika in finance skozi prizmo obvladovanja varnostnih tveganj;
 • Ekologija in obvladovanje varnostnih tveganj;
 • Projektiranje in izgradnja integralnih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti;
 • Razvijanje korporacijske varnostne kulture, poslovne etike in družbenem odgovornosti;
 • Obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, alarmnih stanj, kriznih situacij in kriznega vodenja (krizni management);
 • Razumevanje globalnega varnostnega okolja, trendov na področju izvajanja zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev v poslovnem okolju in okolju javne uprave;

Programski in organizacijski odbor

Programski odbor

 • Doc. dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije - predsednik;
 • Prof. dr. Krunoslav Antoliš - Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska akademija, Hrvaška;
 • Prof. dr. Andrej Anžič – Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za varnostne vede;
 • Prof. dr. Oliver Bakreski - Faculty of Philosophy, Institute of Security, Defence and Peace Studies, Makedonija;
 • Prof. dr. Zoran Keković - Fakulteta za bezbednostne studije, Srbija;
 • Prof. dr. Thomas Mockaitis – Univerza DePaul, ZDA;
 • Prof. dr. Iztok Podbregar – Fakulteta za varnostne vede;
 • Prof. dr. Phil Williams - University of Pittsburg, ZDA;
 • Izr. prof. dr. Janez Čebulj – Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Izr. prof. dr. Branko Lobnikar – Fakulteta za varnostne vede;
 • Izr. prof. dr. Jaka Vadnjal – Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Boštjan Aver - Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Matej Avbelj – Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Doc. dr. Mojca Bernik – Fakulteta za organizacijske vede;
 • Doc. dr. Liliana Brožič, Ministrstvo za obrambo;
 • Doc. ddr. Robert Brumnik - Metra inženiring d.o.o.;
 • Doc. dr. Jasmina Gačić - Fakultet za bezbednostne studije, Srbija;
 • Doc. dr. Metodi Hadži-Janev - Ministarstvo odbrane, Makedonija;
 • Doc. dr. Pierre Lepine - Royal Military College, Kanada;
 • Doc. dr. Jernej Letnar Černič - Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Doc. dr. Anita Perešin - NATO Office of Security in Fakultet političkih znanosti, Hrvaška;
 • Doc. dr. Vesela Radović - Faculty of Applied Security, University EDUCONS, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija;
 • Doc. dr. Uroš Svete - Fakulteta za družbene vede;
 • Doc. dr. Dragan Trivan - podpredsednik Gospodarske zbornice in predsednik Asociacije managera korporativne bezbednosti, Srbija;
 • Doc. dr. Draško Veselinovič - Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Milan Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;
 • Doc. dr. Fu Xiaoqiang - Center for Counter-Terrorism Studies, Kitajska;
 • Dr. Brane Bertoncelj - Banka Slovenije;
 • Dr. Sandro Bologna - Italian Association of Critical Infrastructures Experts (AIIC), Italija;
 • Dr. Paul Clark - Center for civil-military relations, Naval Postgraduate School, ZDA;
 • Dr. Stefania Ducci – Mediterranean Council for Intelligence Studies;
 • Dr. Klemen Grošelj - Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
 • Dr. Helena Janžekovič - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost;
 • Dr. Dušan Marinčič - DR DM d.o.o.;
 • Dr. John M. Nomikos – Research Institute for European and American Studies, Grčija;
 • Dr. Luka Snoj - vodja reaktorja TRIGA, Institut Jozef Štefan;
 • Dr. Mile Šikman - Ministrstvo za unutrašnje poslove Republike Srbske, BiH;
 • Brigadir dr. Branimir Furlan – Slovenska vojska;
 • Mag. Marjan Miklavčič - Ministrstvo za pravosodje;
 • Mag. Alen Ostojić, Predsednik Udruge Hrvatskih menadžera sigurnosti, Hrvaška;
 • Mag. Milan Tarman - Urad Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov;
 • Mag. Miran Vršec – Institut za korporativne varnostne študije;
 • Spec. Robert Kralj - Centar za poslovnu sigurnost, Zagreb, Hrvaška;
 • g. Andrej Podvršič - DuPont International - Švica;

Organizacijski odbor

 • Doc. dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Mag. Miran Vršec - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Aljoša Kandžič - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Andrej Kovačič - Institut za korporativne varnostne študije.

Pokrovitelji in razstavljalci

 • Generalni sponzor

 • Častni sponzorji

 • Zlati sponzor

 • Medijska sponzorja

Lokacija in namestitev

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju PLAZA hotela Ljubljani:
PLAZA hotel
Bratislavska cesta 8
1000 Ljubljana

info@plazahotel.si

Nov najmodernejši in največji hotel z 236 sobami ter luksuznimi apartmaji v Ljubljani, v poslovnem, trgovskem in zabaviščnem središču BTC.
Z ogromno parkirnih mest, odlično in cenovno ugodno povezavo s centrom mesta, letališčem ter avtocesto.
Dodatne ugodnosti: Prost vstop v vodni park Atlantis (100m), stalni popusti v ekskluzivnih trgovinah.

Za vas smo pripravili posebno ugodno ponudbo za nastanitev v hotelu in druge potrebne storitve, ki bodo omogočile vaš prihod in bivanje na konferenci še posebej prijetno.

Cena:

Superior soba - 1 oseba - 70 EUR/dan (za udeležence konference)

Superior soba - 2 osebi - 85 EUR/dan (za udeležence konference)

Superior apartma – 2+2 osebi - 120 EUR/dan (za udeležence konference)

Cena vsebuje

- nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom

- vstop v Vodno mesto Atlantis

- posebne popuste v BTC-ju, največjem nakupovalnem središču v Sloveniji z več kot 450 trgovinami

- brezplačno parkiranje v varovani hotelski garaži

- brezplačni Wi-Fi v hotelu in hotelskih sobah

- brezplačno uporabo hotelskega fitnesa

Prosimo, da za rezervacijo nastanitve izpolnete rezervacijski obrazec na spletni strani Plaza hotela.

Za popust je potrebno vpisati IATA kodo »ICS2013«.

Ugodni transferji do letališča oz. centra mesta.

Grand Security Award