21. 03. — 22. 03. 2012

3. Mednarodna znanstvena konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2012«

Mednarodna znanstvena konferenca Dnevi korporativne varnosti z osrednjo temo »Upravljanju korporativne varnosti v multinacionalnih organizacijah in njihovo delovanje v globalnem varnostnem okolju«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti.

Namen konference

Mednarodna znanstvena konferenca »Dnevi korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju, obremenjenim z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj. Namen srečanja je poleg navedenega odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bistveni poudarek na predstavitvi znanstvenih in strokovnih dognanjih in njihovem procesu implementacije v prakso.

Proces globalizacije spreminja tako poslovne modele organizacij v javnem in zasebnem sektorju in z njimi povezani management kot tudi spremembo sistemov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Le tako lahko v ospredje stopa spremenjeno strateško in povezovalno razmišljanje, ki razume in vključuje družbeno odgovornost na področju obvladovanja varnostnih tveganj s paradigmo trajnostnega razvoja. Zaradi navedenega je pomen konference opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področja korporativne varnosti na pomen družbene in individualne odgovornosti pri procesih obvladovanja varnostnih tveganj ter s tem zagotavljanja predpogojev za trajnostni razvoj organizacij v javnem in zasebnem okolju ter nenazadnje sodobne družbe kot celote.

21. marec 2012

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev
09:00 - 09:30

OTVORITEV MEDNARODNE KONFERENCE

- Dr. Denis ČALETA - predsednik organizacijskega odbora

- Mag. Miran VRŠEC - direktor ICS

Vabljeni častni gostje

- Mag. Blaž KAVČIČ - Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (potrjeno)

- ga. Nataša PIRC MUSAR - Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije (potrjeno)

- Dr. Dragan TRIVAN - Podpredsednik Privredne Komore Beograd, Republika Srbija (potrjeno)

09:30 - 09:40

Svečani podpis memoranduma o ustanovitvi mednarodnega združenja “Southeast Europe Corporate Security Association (SESCA)”

Ustanovni podpisniki:

- Dr. Denis Čaleta – Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

- Mag. Alen OSTOJIĆ - Predsednik Udruge Hrvatskih managera sigurnosti

- Dr. Dragan TRIVAN, Predsednik Srbske asociacije menagera korporativne bezbednosti

09:40 - 10:20

Vabljeno predavanje: Corporate Security - Contemporary Challenges

– g. Andrej PODVRŠIČ – DuPont International (angleščina)

10:20 - 10:40

Odmor za kavo

10:40 - 11:15

Vabljeno predavanje: Wiki leaks, Tsunamis and Revolutions: achieving organizational resilience through proper information governance!

- Mrs. Barbara GEHRKE-HAAN - REISSWOLF International AG (angleščina)

11:15 - 11:50

Vabljeno predavanje: The financial implications of security risks and their impact on international economic environment

- Dr. Jaka VADNJAL - Fakulteta za podjetništvo/GEA College (angleščina)

11:50 - 12:50

Odmor za kosilo
12:50 - 14:30

Sekcija št. 1: KADROVSKI POTENCIAL KOT TEMELJ ZAGOTAVLJANJA KORPORATIVNE VARNOSTI

Vabljeno predavanje: Individual person and Security - Dr. Brane BERTONCELJ, Banka Slovenije (slovenščina)

Vabljeno predavanje: Integrating the concept of safety and security culture in the corporate security - Dr. Svetlana STANAREVIĆ, Dr. Jasmina GAČIĆ, Dr. Vladimir JAKOVLJEVIĆ, Faculty of Security Studies, University of Belgrade (angleščina)

Vabljeno predavanje: Corporate resources threatened by social engineering - Dr. Goran J. MANDIĆ, Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Dr. Zoran JEFTIĆ Ministry of Defense Republic of Serbia, Dr. Miroslav MLADENOVIĆ, Faculty of Security Studies, University of Belgrade (angleščina)

14:30 - 14:50Odmor za kavo
14:50 - 16:20

Sekcija št. 2: INFORMACIJSKA VARNOST IN NJEN VPLIV NA UČINKOVITOST KORPORATIVNE VARNOSTI

Vabljeno predavanje: Cyber threats to critical national infrastructure - Dr. Krunoslav ANTOLIŠ, Police Academy, Ministry of the Interior Republic of Croatia (angleščina)

Vabljeno predavanje: The Influence of National Information Security Laws and Regulations on Cyber Security in Global Environment - Dr. Anita PEREŠIN, Mag. Aleksandar KLAIĆ, Office of National Security Council Republic Of Croatia (angleščina)

Vabljeno predavanje: The Critical infrastructure: Assessing threats and vulnerabilities from the real world and cyberspace - Aleš KOTNIK, mag., ICS, Ljubljana (angleščina)

16:20 - 16:40

Odmor
16:40 - 18:20

Okrogla miza (slovenščina): IZOBRAŽEVANJE MANAGERJEV KORPORATIVNE VARNOSTI - DILEME IN IZZIVI

– moderator Dr. Denis ČALETA

Vabljeni gostje:

- Mag. Miran VRŠEC - direktor ICS, Ljubljana, Slovenia

- g. Andrej PODVRŠIČ - DuPont International, Switzerland

- Dr. Jaka VADNJAL - Fakulteta za podjetništvo/GEA College, Slovenia

- Dr. Dragan TRIVAN - Srbska asociacija menagera korporativne bezbednosti, Serbia

- Mag. Alen OSTOJIĆ - predsednik Udruge Hrvatskih Menagera Sigurnosti, Croatia

- Mag. Milan TARMAN - direktor Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov - National Security Authority, Slovenia

- Dr. Miroslav ŽABERL, Generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije

18:30 - 20:30


22. marec 2012

09:00 : 10:40

Sekcija št. 3: NADZORNI PROCESI IN NJIHOV VPLIV NA MEDNARODNO KORPORATIVNO OKOLJE

Vabljeno predavanje: Personal data protection as key factor in corporate security - Mag. Andrej TOMŠIČ, namestnik informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije (angleščina)

Vabljeno predavanje: Internal audit and their role in risk management - Dr. Mojca FERJANČIČ PODBREGAR, Ministry of Defense Republic of Slovenia (angleščina)

Vabljeno predavanje: Informal networks in Multinational corporate environment and coruption - Dr. Bojan DOBOVŠEK Faculty of Crimina Justice and Security, University of Maribor, Slovenia (angleščina)

10:40 - 11:00

Odmor za kavo

11:00 - 12:20

Sekcija št. 4: STANDARDIZACIJA PROCESOV KORPORATIVNE VARNOSTI

Vabljeno predavanje: An Influence of Societal Dimensions on Risk management Dr. Dušan MARINČIČ, Slovenia (angleščina)

Vabljeno predavanje: Biometric systems efficiency in corporative security/safety - Dr. Robert BRUMNIK, Dr. Iztok PODBREGAR, Dr. Teodora IVANUŠA, Faculty of Crimina Justice and Security, University of Maribor, Slovenia (angleščina)

Vabljeno predavanje: Standardization of security risk assessment - Serbian approach - Dr. Zoran KEKOVIĆ, Mag. Mladen MILOŠEVIĆ, g. Nenad KOMAZEC, Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Serbia (angleščina)

12:20 -13:00

Odmor za kavo in prigrizek

13:00 - 14:25

Sekcija št. 5: ZUNANJI DEJAVNIKI VPLIVA V PROCESU KORPORATIVNE VARNOSTI

Vabljeno predavanje: Changing the Image of Corporate Security in Macedonia: Could Macedonian Corporate Security Legacy Cope With The Global Market And Security Trends? - Dr. Metodi HADŽI-JANEV, Ministry of Defence, Republic of Macedonia (angleščina)

Vabljeno predavanje: Strategic partnerships for the development of private security and corporate securityMag. Miran VRŠEC, ICS-Ljubljana, (angleščina)

Vabljeno predavanje: Improving Corporate Sector’s Responses to Extreme Weather Events in the Republic of Serbia – Dr. Vesela RADOVIĆ, Faculty of Environmental Protection, University EDUCONS, Sremska Kamenica, Vojvodina, Serbia, Dr. Zoran KEKOVIĆ,Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Serbia (angleščina)

14:25 - 14:45Odmor za kavo
14:45 - 16:20

Okrogla miza (slovenščina) - OBVLADOVANJE VARNOSTNIH TVEGANJ V INSTITUCIJAH JAVNE UPRAVE

moderator Mag. Miran VRŠEC

Vabljeni gostje

- g. Anton PANJAN, višji sodnik, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani (potrjen),

- predstavnik tožilstva,

- Mag. Marjan MIKLAVČIČ, Ministrstvo za pravosodje (potrjen),

- Mag. Simon VRHUNEC, Generalni direktor Univerzitetnega Kliničnega centra (potrjen),

- g. Roman BRUNŠEK, Ravnatelj OŠ Škofljica (potrjen),

- Dr. Miroslav ŽABERL, Generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge, Ministrstvo za notranje zadeve (potrjen),

- g. Boštjan ŠKRLEC, Generalni direktor, Državno tožilstvo (potrjen),

- Dr. Denis ČALETA predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti (potrjen).

16:20 - 16:40

Zaključek mednarodne konference z nazivom »Dnevi korporativne varnosti«

Komu je konferenca namenjena

Srečanje je namenjeno vsem znanstvenikom in strokovnjakom, ki se v okoljih zasebnega in javnega okolja ukvarjajo s problemi proučevanja in zagotavljanja korporativne varnosti, obvladovanja varnostnih tveganj ter izvajanja nadzora nad temi procesi.

V tem okviru so toplo vabljeni:

- znanstveniki in raziskovalci iz javnih in zasebnih zanstveno-raziskovalnih institucij,

- študentje in raziskovalci iz obravnavanega interdisciplinarnega področja,

- korporativni varnostni managerji,

- drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,

- vodstvene strukture v gospodarskih družbah,

- vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,

- lastniki in člani nadzornih odborov,

- vsi, ki se ukvarjajo s procesi standardizacije in akreditacije,

- predstavniki obveščevalno-varnostnih struktur, policije, oboroženih sil, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,

- predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,

- upravljalci objektov kritične infrastrukture,

- predstavniki zavarovalniškega področja,

- vsi, ki se ukvarjajo s procesi informacijsko-komunikacijske varnosti in varnosti podatkov,

- druga zainteresirana javnost.

Tematska področja

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:

 1. Varnost, kot temeljna dobrina za trajnostni razvoj;
 2. Kakovost in inovativnost pri razvoju korporativne varnosti;
 3. Management sistemskega razvoja procesov korporativne varnosti;
 4. Strategije razvoja na področju korporativne varnosti;
 5. Geopolitika in njen vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti;
 6. Management človeških virov s stališča celovitega obvladovanja varnostnih tveganj v organizacijah;
 7. Standardizacija in akreditacija procesov korporativne varnosti;
 8. Obvladovanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture in implementacije rešitev;
 9. Procesi izobraževanja in usposabljanja na področju korporativne varnosti;
 10. Analiziranje in ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti gospodarskih, javnih in drugih organizacij;
 11. Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje na področju zagotavljanja korporativne varnosti;
 12. Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti;
 13. Ekonomika in finance skozi prizmo obvladovanja varnostnih tveganj;
 14. Ekologija in obvladovanje varnostnih tveganj;
 15. Projektiranje in izgradnja integralnih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti;
 16. Razvijanje korporacijske varnostne kulture, poslovne etike in družbenem odgovornosti;
 17. Obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, alarmnih stanj, kriznih situacij in kriznega vodenja (krizni management);
 18. Razumevanje globalnega varnostnega okolja, trendov na področju izvajanja zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev v poslovnem okolju in okolju javne uprave;

Programski in organizacijski odbor

Programski odbor

Doc. dr. Denis Čaleta – Inštitut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije - predsednik;Prof. dr. Krunoslav Antoliš - Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska akademija, Hrvaška;Prof. dr. Andrej Anžič – Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za varnostne vede;Prof. dr. Vladimir Jakovljević - Fakultet za bezbednostne studije, Srbija;
Prof. dr. Thomas Mockaitis – Univerza DePaul, ZDA;Prof. dr. Iztok Podbregar – Fakulteta za varnostne vede;Prof. dr. Phil Williams - University of Pittsburg, ZDA;
Izr. prof. dr. Janez Čebulj – Fakulteta za državne in evropske študije;
Izr. prof. dr. Branko Lobnikar – Fakulteta za varnostne vede;
Izr. prof. dr. Jaka Vadnjal – Fakulteta za podjetništvo;
Doc. dr. Matej Avbelj – Fakulteta za državne in evropske študije;
Doc. dr. Mojca Bernik – Fakulteta za organizacijske vede;Doc. dr. Jasmina Gačić - Fakultet za bezbednostne studije, Srbija;Doc. dr. Metodi Hadži-Janev - Ministarstvo odbrane, Makedonija;Doc. dr. Pierre Lepine - Royal Military College, Kanada;Doc. dr. Jernej Letnar Černič - Fakulteta za državne in evropske študije;Doc. dr. Goran J. Mandić - Fakultet za bezbednostne studije;Doc. dr. Anita Perešin - NATO Office of Security in Fakultet političkih znanosti, Hrvaška; Doc. dr. Andrej Sotlar - Fakulteta za varnostne vede;Doc. Dr. Uroš Svete - Fakulteta za družbene vede;
Doc. dr. Milan Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;Doc. dr. Fu Xiaoqiang - Center for Counter-Terrorism Studies, Kitajska;Dr. Paul Clark - Center for civil-military relations, Naval Postgraduate School, ZDA;
Dr. John M. Nomikos – Research Institute for European and American Studies, Grčija;Dr. Liliana Brožič - Ministrstvo za obrambo;Dr. Sandro Bologna - Italian Association of Critical Infrastructures Experts (AIIC), ItalijaDr. Stefania Ducci – Mediterranean Council for Intelligence Studies;Dr. Klemen Grošelj - Fakulteta za družbene vede;Dr. Helena Janžekovič - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost;Dr. Gregor Veselko - predsednik uprave Luke Koper d.d.Brigadir mag. Branimir Furlan – poveljnik sil Slovenske vojske;Mag. Marjan Miklavčič - Ministrstvo za pravosodje;Mag. Alen Ostojić, Predsednik Udruge Hrvatskih menadžera sigurnosti, Hrvaška;Mag. Milan Tarman - direktor Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov;Mag. Dragan Trivan - podpredsednik Gospodarske zbornice, Srbija;
Mag. Miran Vršec – direktor Inštituta za korporativne varnostne študije;Spec. Robert Kralj - Centar za poslovnu sigurnost, Zagreb, Hrvaška;

Organizacijski odbor

Doc. dr. Denis Čaleta – Inštitut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije;
Mag. Miran Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;
g. Aljoša Kandžič - Inštitut za korporativne varnostne študije;
ga. Sabina Husič - Inštitut za korporativne varnostne študije;

g. Nejc Levc - Inštitut za korporativne varnostne študije.

Pokrovitelji in razstavljaljci

Generalni sponzor

REISSWOLF: Vodilni uničevalec podatkov v EvropiREISSWOLF International AG je zanesljiv partner na vseh področjih “secret.service” v Evropi, s posebnim poudarkom na varnem zbiranju in uničevanju občutljivih poslovnih podatkov na vseh vrstah podatkovnih nosilcev. Utemeljitev našega vsakodnevnega posla na visokih varnostnih standardih zbuja zaupanje pri naših strankah. Redno izpopolnjevanje poslovodij in sodelavcev zagotavlja visok nivo usposobljenosti pri odkrivanju raznovrstnih varnostnih razpok pri naših strankah.REISSWOLF ponuja najboljše znanje in opremo na področju “secret.service”. Nasveti, izobraževanje, poznavanje zakonodaje so "softwerska" komponenta, varnostni zabojniki, logistični sistemi in naprave za recikliranja pa "hardwerska" komponenta sistema REISSWOLF. Predelava uničenih nosilcev poteka po najvišjih okoljevarstvenih standardih. Naše dolgoletne stranke vedo, da gre pri nas resnično za “secret.service”.http://www.reisswolf.si/o-podjetju/

Častni sponzorji

Prostojnosti informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije obsegajo:

- Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1):
- Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja

https://www.ip-rs.si/

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Interesi različnih družbenih skupin se v Državnem svetu srečujejo na institucionaliziran način, odločitve pa sprejemajo na podlagi soočenja argumentov na strokovni ravni. Z namenom ohranitve visoke stopnje strokovnosti in izločitve političnih interesov iz delovanja Državnega sveta je zakonodajalec določil, da državni svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Državni svetniki so zaposleni na različnih družbenih in gospodarskih področjih, ki so prek interesnih skupin zastopana v Državnem svetu, tako ohranjajo vsakodnevni stik s področjem, ki ga zastopajo. http://www.ds-rs.si

Dela in naloge Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP) so opredeljena v Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP-ja (Uradni list RS, št. 6/02), v Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v nadaljnjem besedilu: ZTP) ter v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UVTP-ju.

http://www.uvtp.gov.si/si/

Zlati sponzorji

Nova Panorama, d. o. o. je ob ekspertni podpori MV Panorama Security, s. p. in ob sodelovanju vrhunskih varnostnih strokovnjakov, usposobljena izvajati varnostni inženiring, to je varnost od A do Ž oziroma t. i. »varnost na ključ«. Gre za vzpostavljanje integralnih varnostnih sistemov na projektni način, z integracijo varovanja v sisteme vodenja kakovosti z uvajanjem varnostnih standardov ter z upoštevanjem dobre prakse. Konkretni projektni proizvod je izdelava in implementacija varnostnega elaborata.
Storitve in produkti Nova Panorama, d. o. o. naročniku oziroma uporabniku zagotavljajo uvedbo varnostno in ekonomsko upravičenega varnostnega sistema, ki vzpostavlja ustrezno preventivo, opozorilni sistem in proces obvladovanja ranljivosti, ogroženosti, sprememb, tveganj in izrednih varnostnih dogodkov. www.novapanorama.si

Podjetje PROTEKTAS je že več kot 10 let aktivno na področju profesionalnih varnostnih sistemov. V celoti lahko izpeljemo dobavo, momntažo in zagon profesionalnih varnosntih sistemov: video nadzor (H.264SVC), protivlomni alarmni sistem, kontrola pristopa, perimetrična zaščita objekta, 360 stopinjska kamera, sistemi generalnega ključa itd. Varnostni sistem načrtujemo v sodelovnaju z naročnikom in poskrbimo za profesionalno izvedbo ter zagon sistema na objektu. Vse storitve izvajamo z lasntim kadrom, kot tudi s pomočjo domačih strokovnjakov in tudi strokovnih ekip iz tujine. http://www.zakleni.si

Medijski sponzor

Magazin Zaštita je počeo sa izlaskom u martu 2006. godine za područje Bosne i Hercegovine. U 2009. godini magazin Zaštita ide ukorak s promjenama na tržištu, te prateći svoj regionalni rast kao i rast broja svojih pretplatnika i oglašivača, uz novi naziv a&s Adria, postaje dio portofolija najveće svjetske grupacije securitymagazina – a&s Group (Messe Frankfurt New Era Business Media).

Pod izdavaštvom Global Security d.o.o., a&s Adria, nasljednik magazina Zaštita, nastavlja izlaziti kao mjesečna stručna publikacija iz oblasti sigurnosti i zaštite, djelujući kao licencirani predstavnik Messe Frankfurt New Era Business Media za regiju slijedećih država Jugoistočne Evrope: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija. Danas je magazin najčitaniji printani medij iz oblasti sigurnosti i zaštite na području navedenih država.

http://www.asadria.com/

Lokacija in namestitev

Lokacija in namestitev

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju konferenčnega centra M Hotela V Ljubljani:
M Hotel
Derčeva ulica 4
1000 Ljubljana - Šiška

Za vas smo pripravili posebno ugodno ponudbo za nastanitev v hotelu in druge potrebne storitve, ki bodo omogočile vaš prihod in bivanje na konferenci še posebej prijetno.

Prosimo, da za rezervacijo nastanitve izpolnete rezervacijski obrazec in ga posredujete na naslov aljosa.kan@ics-institut.si .

Konferenčne dvorane

Konferenčne dvorane hotela M si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.m-hotel.si/