15. 03. — 16. 03. 2017

8. mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2017«

Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti z osrednjo temo »Interdisciplinarni pristop k učinkovitosti upravljanja tveganj v poslovnih organizacijah«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru dogodka bo potekala tudi 4. mednarodna konferenca »Informacijska varnost - danes in jutri" z osrednjo temo "Učinkovito javno-zasebno partnerstvo kot predpogoj za obvladovanje kibernetskih tveganj". Omenjeni konferenci predstavljata osrednja znanstvena in strokovna dogodka v regiji na področju korporativne varnosti. V okviru otvoritvene slovesnosti bo potekala podelitev pomembne slovenske nagrade z nazivom "Slovenian Grand Security Award" za leto 2017.

Namen konference

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2017« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Pokrovitelji

 • Organizatorja

 • Generalni sponzor

 • Zlati sponzorji

 • Premium sponzorja

 • Srebrni sponzorji

 • Bronasti sponzor

 • Častni pokrovitelji

 • Medijski pokrovitelji

Program

Priloge

Predavatelji

Slavnostni govorci na otvoritvi konference:

G. Mitja Bervar, mag. manag. – Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Ga. Andreja Katič, Ministrica za obrambo Republike Slovenije

G. Boštjan Šefic, državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije

Že potrjeni predavatelji:

Geopolitični vidiki varnostnih tveganj v Evropi in implikacije globalnih sprememb

Ambasador Vojko Volk, Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Business Continuity Plan: a real development project at the European Food Safety Authority

Dr. Fabio Mulazzani, Head of Security and Business Continuity of EFSA (European Food Safety Authority)

Dileme ali sta si varnost in zasebnost nasprotujoči komponenti

Ga. Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS

Vloga strateškega managementa pri obvladovanju tveganj v organizacijah kritične infrastrukture

Mag. Arman Koritnik, Direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ)

Socialni inženiring – varovanje ključnih informacij v podjetju

G. Marijan Benko, Agrokor d.d., Hrvaška

Pripravljenost varnostnih in vodstvenih struktur na pojav AMOK situacij

Mag. Marko Potokar, vodja varovanja Lek d.d.

Odločanje in korporativna varnost: med možnostmi in racionalnostjo

Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje za korporativno varnost

Informacijska tveganja - trendi in zahteve v regulirani igralniški industriji

G. Dejan Dobrovoljc, Direktor informacijskih tehnologij, Interblock d.o.o.

Tveganja informacijske varnosti na terenu

G. Gorazd Božič, SI CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team)

Vpliv množičnih migracij na neprekinjenost delovanja železniške infrastrukture na zahodni Balkanski poti – primer dogodkov 2015/16

Ga. Dora Mezek Kukec, Slovenske železnice, d.o.o.

Sodobni pristopi k prepoznavanju tveganj v kritični infrastrukturi

Mag. Blaž Ivanc, Elmar d.o.o.

Varnostni pregled v podjetju s kritično infrastrukturo – primer iz prakse

G. Rony Plevnik, g. Boštjan Špehonja, Unistar PRO

Iskanje ravnotežja v informacijski varnosti: kako (pre)živeti med zakoni, tveganji in drugimi interesi

Mag. Matjaž Drev, Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

Vloga industrijskega gasilstva pri obvladovanju tveganj za neprekinjeno delovanje kritične infrastrukture

Mag. Janko Cerkvenik, namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije

Information Security and Civilian Oversight of Security and Intelligence Agencies

Izr. prof. dr. Krunoslav Antoliš, višji raziskovalni svetnik, Glavni inšpektor,

Policijska akademija, Hrvaška

Korporativni rizici u Elektroprivredi Republike Srpske

Mag. Mihajlo Nikolić, prof., Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, Republika Srbska, BIH

Hospital intelligent Security Solution for Filip II Hospital – Skopje

G. Kiril Lazarev, Agencija NIKOB, Republika Makedonija

Tematska področja

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:

 • Varnost, kot temeljna dobrina za trajnostni razvoj;
 • Kakovost in inovativnost pri razvoju korporativne varnosti;
 • Management sistemskega razvoja procesov korporativne varnosti;
 • Strategije razvoja na področju korporativne varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti ter v tem okviru še posebej izpostavljenih kibernetskih tveganj;
 • Geopolitika in njen vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti;
 • Management človeških virov s stališča celovitega obvladovanja varnostnih tveganj v organizacijah;
 • Standardizacija in akreditacija procesov korporativne varnosti;
 • Obvladovanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture in implementacije rešitev;
 • Procesi izobraževanja in usposabljanja na področju korporativne varnosti;
 • Analiziranje in ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti gospodarskih, javnih in drugih organizacij;
 • Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje na področju zagotavljanja korporativne varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti;
 • Ekonomika in finance skozi prizmo obvladovanja varnostnih tveganj;
 • Ekologija in obvladovanje varnostnih tveganj;
 • Projektiranje in izgradnja integralnih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti;
 • Razvijanje korporacijske varnostne kulture, poslovne etike in družbenem odgovornosti;
 • Obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, alarmnih stanj, kriznih situacij in kriznega vodenja (krizni management);
 • Razumevanje globalnega varnostnega okolja, trendov na področju izvajanja zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev v poslovnem okolju in okolju javne uprave;

Lokacija dogodka

KRISTALNA PALAČA

Ameriška ulica 8

1000 Ljubljana

www.kristalna-palaca.com

kristalna_palaa_slike
 • Kongresna dvorana s sodobno arhitekturno zasnovo se nahaja v drugem nadstropju Kristalne palače
 • Je večnamenska, lahko se deli na dva samostojna dela ter se priredi glede na vrsto dogodka, tako, da so možne različne postavitve, kot na primer delavnice, okrogle mize, itd...
 • Sprejme do 200 udeležencev
 • Z najnovejšo tehnološko opremo omogoča nadstandardno počutje udeležencev, s pomočjo naravne svetlobe, vpihavanjem velikih količin svežega zraka z najsodobnejšim sistemom prezračevanja
 • Prostor je trenutno najbolj vrhunsko in sodobno tehnično opremljen, z možnostjo mednarodnih konferenc, z brezžičnim digitalnim prevajanjem ter z dvema prevajalskima kabinama
 • Vsem uporabnikom je na voljo zmogljivo brezžično omrežje
 • Popolna avdio video oprema z digitalnim konferenčnim sistemom, ki poleg simultanega prevajanja omogoča tudi tekoče snemanje dogodka z arhiviranjem
 • Zagotovljena brezplačna parkirna mesta za udeležence

Možna namestitev

Namestitev je možna v hotelu Radisson Blu Plaza, ki je oddaljen od kongresne dvorane le 5 min (peš).

Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info.ljubljana@radissonblu.com

Radisson_logo_-_Kopijahotel

Nov najmodernejši in največji hotel z 236 sobami ter luksuznimi apartmaji v Ljubljani, v poslovnem, trgovskem in zabaviščnem središču BTC , z zagotovljenimi parkirnimi mesti, odlično in cenovno ugodno povezavo s centrom mesta, letališčem ter avtocesto.

Za vas smo pripravili posebno ugodno ponudbo za nastanitev v hotelu in druge potrebne storitve, ki bodo omogočile vaš prihod in bivanje na konferenci še posebej prijetno.

Cena:

Superior soba - 1 oseba - 95 EUR/dan (za udeležence konference)

Superior soba - 2 osebi - 110 EUR/dan (za udeležence konference)

Cena vsebuje:

 • nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom
 • brezplačni Wi-Fi v hotelu in hotelskih sobah
 • brezplačno uporabo hotelskega fitnesa
 • prost vstop v Vodno mesto Atlantis in termalni del

* Cena ne vključuje turistične takse (1,27 EUR na osebo/dan), parkinga (doplačilo 3 EUR na avto/dan).

Rezervacija nastanitve je možna preko e-naslova aljosa.kan@ics-institut.si.

Komu je mednarodna konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • pooblaščeni delavci s področja varstva pri delu,
 • druga zainteresirana javnost.

Objave