18. 03. — 19. 03. 2014

5. Jubilejna mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2014«

Jubilejna 5. mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti z osrednjo temo »Učinkovitost odzivov na tveganja v dinamičnem poslovnem okolju«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru dnevov korporativne varnosti bo potekala tudi 1. mednarodna konferenca z nazivom »Informacijska varnost - danes in jutri" z osrednjo temo »Spremenjeni pristopi za obvladovanje informacijskih tveganj«. Omenjeni konferenci predstavljata osrednja znanstvena in strokovna dogodka v regiji na področju korporativne varnosti.

Namen konference

Mednarodna jubilejna 5. konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2014« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju, obremenjenim z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj. Namen srečanja je poleg navedenega odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bistveni poudarek na predstavitvi znanstvenih in strokovnih dognanjih in njihovem procesu implementacije v prakso.

Proces globalizacije spreminja tako poslovne modele organizacij v javnem in zasebnem sektorju in z njimi povezani management kot tudi spremembo sistemov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Le tako lahko v ospredje stopa spremenjeno strateško in povezovalno razmišljanje, ki razume in vključuje družbeno odgovornost na področju obvladovanja varnostnih tveganj s paradigmo trajnostnega razvoja. Zaradi navedenega je pomen konference opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področja korporativne varnosti na pomen družbene in individualne odgovornosti pri procesih obvladovanja varnostnih tveganj ter s tem zagotavljanja predpogojev za trajnostni razvoj organizacij v javnem in zasebnem okolju ter nenazadnje sodobne družbe kot celote.

Program

18. marec 2014

08:30 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev

09:00 - 09:30

OTVORITEV MEDNARODNE KONFERENCE

- Dr. Denis ČALETA - predsednik organizacijskega odbora

Vabljeni častni gostje

- g. Mitja Bervar - Predsednik Državnega Sveta Republike Slovenije (potrjeno)

- g. Stanislav Veniger - Generalni direktor Policije (vabljen)

- g. Iztok Podbregar – član uprave Aerodrom Ljubljana d.d. (potrjeno)

- dr. Franc Željko Županič – direktor Kontrole nadzora zračnega prometa (potrjen)

09:30 – 10:10

Svečana podelitev nagrade »Slovenian Grand Corporate Security Award« za leto 2013

Kategorije podeljenih nagrad:

Najbolj varno mesto

Najbolj varno podjetje

Zasebno-varnostna služba leta

Korporativno varnostni manager leta

Najboljša knjiga s področja varnosti

Inovativna medijska promocija varnosti

10:10 - 10:40

Vabljeno predavanje:

Vodstveni nadzor kot del korporativne varnosti – Dr. Brane Bertoncelj

10:40 – 11:10

Odmor za kavo

KORPORATIVNA VARNOST

INFORMACIJSKA VARNOST

11:10 – 11:40

Obvladovanje informacijske varnosti kot predpogoj poslovne uspešnosti - Dr. Milan Vršec ICS-Ljubljana

Obvladovanje informacijske varnosti kot predpogoj poslovne uspešnosti – Dr. Milan Vršec, ICS-Ljubljana

11:40 – 12:10

Izzivi delovanja sistema CERT pri preprečevanju kibernetskih groženj - g. Gorazd Božič vodja SI CERT

Izzivi delovanja sistema CERT pri preprečevanju kibernetskih groženj – g. Gorazd Božič, vodja SI CERT

12:10 – 13:10

Odmor za kosilo

13:10 – 13:40

Prodaja državnega premoženja: kritična infrastruktura v luči javno-zasebnega partnerstva – odprte dileme - Dr. Iztok Podbregar, član uprave Aerodrom Ljubljana d.d.

Cryptographic Protection of Classified Information in Communication Information Systems - g. Erik Schlegel,Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

13:40 – 14:10

Corporate Security system of protection in Petrolium Industry of Serbia (NIS Gazpromneft) – g. Dejan Pavlovič, Corporate Security Division Manager, Petrolium Industry of Serbia

TEMPEST Protection of Classified Information in Communication Information Systems - g. Miran Skobe,Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

14:10 – 14:40

Etično poslovanje podjetij in vpliv na varnost v podjetju – Dr. Jaka Vadnjal, GEA College

Varovanje podatkov v Policiji: prenosni USB pomnilniški mediji - g. Jure Golob, Generalna policijska uprava

14:40 – 15:10

Odmor za kavo

15:10 – 15:40

Old habits and dynamic business environment in transition countries – Dr. Krunoslav Antoliš, Dr. Petar Mišević (Croatia)

Providing Information Privacy with Attack Modelling: From Simple Techniques to the Enhanced Structural Model – Blaž Ivanc, mag., ICS CIS

15:40 – 16:10

Pravna odgovornost korporativno varnostnega managementa - g. Štefan Gostič, TNT Slovenija

Business continuity management in critical infrastructure – Dr. Zoran Kekovič, Faculty of Security Studies Belgrade, Dr. Dragan Trivan, Belgrade Chamber of Commerce (Serbia)

16:10 – 16:40

Človeški viri – generator ali reduktor tveganj v poslovnem okolju - mag. Miran Vršec, ICS-Ljubljana

Knowledge Discovery in Open Source Information - Dr. Aleksander Pur, g. Robert Djuras, Generalna policijska uprava

16:40 – 17:10

Odmor za kavo

17:10 – 18:45

Okrogla miza (slovenščina):

Korupcija v javnih gospodarskih okoljih in vloga korporativne varnosti

ga. Nataša Pirc Musar, Informacijska pooblaščenka Republike Slovenije (potrjeno), g. Stanislav Veniger Generalni direktor Policije (vabljen), g. Darko Stare, Komisija za preprečevanje korupcije (vabljen), g. Blaž Košorok, generalni direktor HSE (potrjeno), g. Stanislav Veniger, Generalni direktor Policije (vabljen), dr. Dragan Trivan, podpredsednik Gospodarske zbornice Beograd (potrjeno), Dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

19:00 - 21:30

Večerja in družabno srečanje

19. marec 2014

KORPORATIVNA VARNOST

INFORMACIJSKA VARNOST

09:00 – 09:30

Safety consideration of outsourcing in the Port of Koper – views developed through iNTeg-Risk project" - Dr. Branko Kontić, Dr. Marko Gerbec, Institut Jozef Stefan

Zgodil se je incident in tako dan D – bomo zmogli? Janko Šavnik, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

09:30 – 10:00

Požarna varnost v korporativnih okoljih – dileme in novi pristopi – Dr. Aleš Jug, Gasilska zveza Slovenije

Centralno upravljanje varnostnih dogodkov in revizijskih sledi – g. Sašo Rakovec, Gorenjska banka d.d.

10:00 – 10:30

Computer simulation modelling of societal security deviations – Dr. Dušan Marinčič, Dr.DM d.o.o.

Video Surveillance Systems and Their Influence on Security and Privacy –mag. Marko Potokar Informacijski pooblaščenec RS, Dr. Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede

10:30 – 11:00

Odmor za kavo

11:00 – 11:30

Systematic approach to analysing the security crisis in tourism – Dr. Janez Mekinc, Sebastjan Repnik, TURISTICA - Fakulteta za turistične študije

Developing Framework for Offensive Computer Network Operations in Slovenia – mag. Adriana Dvoršak

11:30 – 12:00

The integrated prevention and control of industrial pollution of the environment in the Republic of Serbia - Dr. Gačić Jasmina, Dr. Jakovljević Vladimir, Dr. Raković Jelena (Serbia)

Information security & Strengthening Intelligence Oversight – Dr. Krunoslav Antoliš, Dr. Petar Mišević(Croatia)

12:00 – 12:15

Odmor

12:15 – 13:30

Okrogla miza (slovenščina):

Kibernetska varnost in sodelovanje med državo ter različnimi korporativnimi okolji

Dr. Radovan Pajntar, Direktorat za informacijsko družbo (vabljen), g. Gorazd Božič, SI CERT (potrjeno), Blaž Ivanc,mag., ICS CIS (potrjen), mag. Marko Potokar, Informacijski pooblaščenec (potrjen), g. Janko Šavnik, Hypo Alpe-Adria-Bank (potrjen), g. Sašo Rakovec, Gorenjska banka (potrjen)

13:30 – 13:40

Zaključek mednarodne konference z nazivom »Dnevi korporativne varnosti«

Povzetek in fotogalerija

Komu je mednarodna konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov (šolstvo, zdravstvo in drugi javni sistemi)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • druga zainteresirana javnost.

Tematska področja

Tematska področja, ki so domena raziskovanja referatov in razprav konference, so:

 • Varnost, kot temeljna dobrina za trajnostni razvoj;
 • Kakovost in inovativnost pri razvoju korporativne varnosti;
 • Management sistemskega razvoja procesov korporativne varnosti;
 • Strategije razvoja na področju korporativne varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti ter v tem okviru še posebej izpostavljenih kibernetskih tveganj;
 • Geopolitika in njen vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti;
 • Management človeških virov s stališča celovitega obvladovanja varnostnih tveganj v organizacijah;
 • Standardizacija in akreditacija procesov korporativne varnosti;
 • Obvladovanje varnostnih tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture in implementacije rešitev;
 • Procesi izobraževanja in usposabljanja na področju korporativne varnosti;
 • Analiziranje in ocenjevanje ranljivosti in ogroženosti gospodarskih, javnih in drugih organizacij;
 • Družbeno odgovorno trženje in komuniciranje na področju zagotavljanja korporativne varnosti;
 • Procesi zagotavljanja informacijske in komunikacijske varnosti;
 • Ekonomika in finance skozi prizmo obvladovanja varnostnih tveganj;
 • Ekologija in obvladovanje varnostnih tveganj;
 • Projektiranje in izgradnja integralnih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti;
 • Razvijanje korporacijske varnostne kulture, poslovne etike in družbenem odgovornosti;
 • Obvladovanje izrednih varnostnih dogodkov, alarmnih stanj, kriznih situacij in kriznega vodenja (krizni management);
 • Razumevanje globalnega varnostnega okolja, trendov na področju izvajanja zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev v poslovnem okolju in okolju javne uprave;

Programski in organizacijski odbor

Programski odbor

 • Doc. dr. Denis Čaleta – Institut za korporativne varnostne študije in Fakulteta za državne in evropske študije - predsednik;
 • Prof. dr. Andrej Anžič – Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za varnostne vede;
 • Prof. dr. Oliver Bakreski - Faculty of Philosophy, Institute of Security, Defence and Peace Studies, Makedonija;
 • Prof. dr. Zoran Keković - Fakulteta za bezbednostne studije, Srbija;
 • Prof. dr. Želimir Kešetović - Fakulteta za bezbednostne studije, Srbija;
 • Prof. dr. Thomas Mockaitis – Univerza DePaul, ZDA;
 • Prof. dr. Serghei Ohrimenco - Academy of Economic Studies of Moldova, Republika Moldavija;
 • Prof. dr. Iztok Podbregar – Aerodrom Ljubljana;
 • Prof. dr. Phil Williams - University of Pittsburg, ZDA;
 • Izr. prof. Alenka Brezavšček, Fakulteta za organizacijske vede;
 • Izr. prof. dr. Janez Čebulj – Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Izr. prof. dr. Vladimir Golubev - Cyber crime Prevention Department of the Corporation CSU, Ukrajina;
 • Izr. prof. dr. Sergii Kavun - University of banking of the National bank of Ukraine, Ukrajina;
 • Izr. prof. dr. Vladislav Kovtun - National Aviation University, Ukrajina;
 • Izr. prof. dr. Branko Lobnikar – Fakulteta za varnostne vede;
 • Izr. prof. dr. Vesela Radović - Faculty of Applied Security, University EDUCONS, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija;
 • Izr. prof. dr. Larisa N. Soldatova - Brunel University, Uxbridge, Velika Britanija;
 • Izr. prof. dr. Evgeny Tumoyan - Southern Federal University, Rusija;
 • Izr. prof. dr. Jaka Vadnjal – Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Krunoslav Antoliš, Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska akademija, Hrvaška;
 • Doc. dr. Boštjan Aver - Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Matej Avbelj – Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Doc. dr. Mojca Bernik – Fakulteta za organizacijske vede;
 • Doc. dr. Liliana Brožič, Ministrstvo za obrambo;
 • Doc. dr. Jasmina Gačić - Fakultet za bezbednostne studije, Srbija;
 • Doc. dr. Metodi Hadži-Janev - Ministarstvo odbrane, Makedonija;
 • Doc. dr. Pierre Lepine - Royal Military College, Kanada;
 • Doc. dr. Jernej Letnar Černič - Fakulteta za državne in evropske študije;
 • Doc. dr. Anita Perešin - Fakultet političkih znanosti, Hrvaška;
 • Doc. dr. Uroš Svete - Fakulteta za družbene vede;
 • Doc. dr. Dragan Trivan - podpredsednik Gospodarske zbornice in predsednik Asociacije managera korporativne bezbednosti, Srbija;
 • Doc. dr. Draško Veselinovič - Fakulteta za podjetništvo/GEA College;
 • Doc. dr. Milan Vršec - Inštitut za korporativne varnostne študije;
 • Doc. dr. Fu Xiaoqiang - Center for Counter-Terrorism Studies, Kitajska;
 • Dr. Brane Bertoncelj - Banka Slovenije;
 • Dr. Sandro Bologna - Italian Association of Critical Infrastructures Experts (AIIC), Italija;
 • Dr. Paul Clark - Center for civil-military relations, Naval Postgraduate School, ZDA;
 • Dr. Stefania Ducci – Mediterranean Council for Intelligence Studies;
 • Dr. Klemen Grošelj - Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino;
 • Dr. Helena Janžekovič - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost;
 • Dr. Aleš Jug - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo;
 • Dr. Dušan Marinčič - DR DM d.o.o.;
 • Dr. John M. Nomikos – Research Institute for European and American Studies, Grčija;
 • Dr. Mile Šikman - Ministrstvo za unutrašnje poslove Republike Srbske, BiH;
 • Dr. Franc Željko Županič, Kontrola zračnega prometa Slovenije;
 • Brigadir dr. Branimir Furlan – Slovenska vojska;
 • Mag. Marjan Miklavčič - Ministrstvo za pravosodje;
 • Mag. Alen Ostojić, Predsednik Udruge Hrvatskih menadžera sigurnosti, Hrvaška;
 • Mag. Aleksey Smirnov - Kirovohrad, National Technical University, Ukrajina;
 • Mag. Milan Tarman - Urad Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov;
 • Mag. Miran Vršec – Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Andrej Podvršič - DuPont International - Švica;
 • g. Boris Mohar, Urad RS za varovanje tajnih podatkov;

Organizacijski odbor

 • Doc. dr. Denis Čaleta - Institut za korporativne varnostne študije;
 • Mag. Miran Vršec - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Blaž Ivanc, mag. - Center za informacijsko varnost, Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Aljoša Kandžič - Institut za korporativne varnostne študije;
 • g. Andrej Kovačič - Institut za korporativne varnostne študije;

Pokrovitelji in razstavljalci

 • Pokrovitelji in razstavljalci

 • Častni pokrovitelji

 • Medijski pokrovitelji

Lokacija in namestitev

Dogodek se bo odvijal v prijetnem okolju PLAZA hotela Ljubljani:

PLAZA hotel

Bratislavska cesta 8

1000 Ljubljana

info@plazahotel.si

Nov najmodernejši in največji hotel z 236 sobami ter luksuznimi apartmaji v Ljubljani, v poslovnem, trgovskem in zabaviščnem središču BTC , z zagotovljenimi parkirnimi mesti, odlično in cenovno ugodno povezavo s centrom mesta, letališčem ter avtocesto.

Za vas smo pripravili posebno ugodno ponudbo za nastanitev v hotelu in druge potrebne storitve, ki bodo omogočile vaš prihod in bivanje na konferenci še posebej prijetno.

Cena:

Superior soba - 1 oseba - 75 EUR/dan (za udeležence konference)

Superior soba - 2 osebi - 90 EUR/dan (za udeležence konference)

Junior apartma - 2+2 osebi - 115 EUR/dan (za udeležence konference)

Business apartma - 165 EUR/dan (za udeležence konference)

Cena vsebuje

- nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom

- vstop v Vodno mesto Atlantis

- posebne popuste v BTC-ju, največjem nakupovalnem središču v Sloveniji z več kot 450 trgovinami

- brezplačni Wi-Fi v hotelu in hotelskih sobah

- brezplačno uporabo hotelskega fitnesa

* Cena ne vključuje turistične takse (1,01 EUR/dan na osebo)

* Pokrit in varovan parkirni prostor za goste hotela – 8 eur/noč.

Rezervacija nastanitve je možna preko e-naslova aljosa.kan@ics-institut.si .

Grand Security Award