25. 05. — 26. 05. 2021

12. mednarodna konferenca "Dnevi korporativne varnosti"

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru konference bo potekala podelitev pomembne slovenske nagrade z nazivom "Slovenian Grand Security Award".

Predstavitev konference

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2020« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Komu je konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • top managerji podjetij, še posebej pa s področja kritične infrastrukture
 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov in DPO-ji (javni in zasebni sektor)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • pooblaščeni delavci s področja varstva pri delu,
 • druga zainteresirana javnost.


Organizatorji konference

Podelitev nagrad Slovenian Grand Security Award 2021

Je najpomembnejša nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Neodvisna komisija izbira tiste najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti v svojih sredinah, predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešitev.

Neodvisna komisija ocenjuje in izbira kvaliteto ter izvirnost prijavljenih udeležencev v naslednjih kategorijah:

 • Najbolj varno podjetje
 • Najboljši prispevek s področja varnosti
 • Najbolj varno mesto/občina
 • Korporativno varnostni manager leta
 • Najbolj inovativna varnostna rešitev
 • Inovativna medijska promocija varnosti

Več o nagradi in preteklih podelitvah si lahko preberete na tej povezavi:

Podelitev Slovenian Grand Security Award 2020

Arhiv preteklih dogodkov

Fotogalerija 2020

 • Dnevi KV 2020 18

  naprej

 • Dnevi KV 2020 16

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 15

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 26

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 25

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 28

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 29

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 2

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 23

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 24

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 22

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 8

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 9

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 7

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 1

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 19

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 21

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 20

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 3

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 17

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 10

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 14

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 11

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 5

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 12

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 13

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 6

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 4

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 04

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 03

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 02

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 01

  nazaj