25. 05. — 26. 05. 2021

12. mednarodna konferenca "Dnevi korporativne varnosti"

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Tema letošnje konference bo »Novi varnostni izzivi in njihov vpliv na uspešno delovanje organizacij«. V okviru konference bo potekala podelitev pomembne slovenske nagrade z nazivom "Slovenian Grand Security Award".

Predstavitev konference

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2021« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

Komu je konferenca namenjena

Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

V tem okviru so toplo vabljeni:

 • top managerji podjetij, še posebej pa s področja kritične infrastrukture
 • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
 • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
 • varnostni managerji,
 • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
 • upravljalci zbirk osebnih podatkov in DPO-ji (javni in zasebni sektor)
 • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
 • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
 • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
 • lastniki in člani nadzornih odborov,
 • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
 • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
 • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
 • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
 • predstavniki zavarovalniškega področja,
 • pooblaščeni delavci s področja varstva pri delu,
 • druga zainteresirana javnost.

Tematski sklopi konference

Tema letošnje konference bo povezana z naslovom »Novi varnostni izzivi in njihov vpliv na uspešno delovanje organizacij«. Tematski sklopi pa bodo:

 • Glavni varnostni izzivi ob izhodnem procesu po končani epidemiji COVID-19,
 • Izzivi in prednosti tehnologije 5G v zaščiti kritične infrastrukture,
 • Kibernetska varnost v kontekstu zaščite kritične infrastrukture,
 • Umetna inteligenca in zaščita kritične infrastrukture,
 • Pričakovani razvoj obvladovanja tveganj na področju brezpilotnih letal v luči nove direktive EU,
 • Celovito upravljanje tveganj ključni dejavnik zaščite kritične infrastrukture,
 • Vloga CSIRT-ov in SOC’-ov na področju upravljanja s kibernetsko varnostjo v kritični infrastrukturi,
 • Čezmejna odvisnost kritične infrastrukture,
 • Norme in standardi na področju kibernetske varnosti,
 • Metodološki modeli za izvajanje analize soodvisnosti in kaskadnih učinkov na področju kritične infrastrukture,
 • Pravna odgovornost upravljalcev kritične infrastrukture pri uvajanju novih tehnoloških rešitev,
 • Požarna in eksplozijska varnosti v luči neprekinjenega delovanja organizacij,
 • Kako zaščititi osebne podatke v primeru kibernetskega napada?
 • Informacijska tveganja poslovnih potnikov pri uporabi javnih brezžičnih omrežij v hotelih (rezultati raziskave) in rešitve.
 • Nove tehnološke rešitve za učinkovitejše obvladovanje tokov zaposlenih in obiskovalcev v organizacijah.
Okrogla miza s predstavniki strateškega managementa
»Uvajanje novih inteligentnih energetskih rešitev in strateški izzivi zagotavljanja varnosti in neprekinjenosti delovanja organizacij«


Okrogla miza z glavnimi odločevalci
»Kaj v prihodnosti prinašajo spremembe zakonodajnih okvirov v EU na področju zagotavljanja kritične infrastrukture«


Okrogla miza z eksperti
»Kaj prinaša na področju obvladovanja človeških virov obdobje po korona krizi?«

Organizatorji konference

Pokrovitelji in razstavljavci

 • Generalni sponzor

 • Diamantni sponzor

 • Zlati sponzorji

 • Premium sponzor

 • Srebrni sponzorji

 • Bronasti sponzor

Lokacija dogodka

Dogodek bo tokrat v hibridni obliki. Prvi dan konference bo program potekal on-line preko spletne platforme. Drugi dan pa bo izpeljan v živo v veliki dvorani Centra urbane kulture, Kino Šiška v Ljubljani (seveda v kolikor bodo razmere pogojene z epidemijo to omogočale). Hkrati pa bomo drugi dan konferenco prenašali tudi on-line.

Kotizacija in prijava

Kotizacija 394* €

* Redna cena znaša 394 eur + DDV. Letos smo omogočili popuste kar do 50%.

Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci (prvi dan on-line, drugi dan možnost v živo ali on-line), strokovno revijo Korporativna varnost in promocijska gradiva.

Sredstva za plačilo kotizacije se nakažejo na račun:

SKB banka d.d.
Inštitut za korporativne varnostne študije – ICS Ljubljana,
TRR št.: SI56 0313 1100 0343 770, sklic na št. 00 05-2021-»številka predračuna«

Na podlagi vaše zahteve se izda tudi predračun.

Opomba:

Popusti se lahko med seboj seštevajo do maksimalne vrednosti 50%. Kotizacija se poravna pred pričetkom posveta. V primeru odpovedi do 13. maja 2021 se povrne celotna kotizacija, v primeru odpovedi med 14. in 19. majem 2021 se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi od 20. maja 2021 se obračuna polna kotizacija.

* Cena brez DDV

Popusti

 • 20% Za člane Slovenskega združenja korporativne varnosti, člane SEECSA (UMHS, SAMKB, MUMKB) in predavatelje
 • 10% Poseben popust "Lojalnost" za udeležence konference v letu 2020
 • 15% Poseben "first minute" popust za prijavo do 1. aprila 2021
 • 10% Za zgodnjo prijavo od 1. aprila do 30. aprila 2021
 • 5% za prijave od 1. maja do 15. maja 2021
 • 5% Za dva ali več prijavljenih iz enega podjetja (velja le ob skupni prijavi)
 • 10% Za prijavljene iz podjetij, ki so sponzorji dogodka
 • Opomba: Popusti se lahko med seboj seštevajo do maksimalne vrednosti 50%.

Prijavni obrazec

 • Pravna oseba

 • Fizična oseba

Podjetje

Podatki o udeležencih

+ Dodaj še eno osebo

Opombe

Ostalo

* Obvezna polja

Opombe

Ostalo

* Obvezna polja

Hvala za prijavo

Ponovna prijava

Podelitev nagrad Slovenian Grand Security Award 2021

Slavnostna podelitev se no zgodila 26. maja 2021 v okviru programa mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Slovenian Grand Security Award je najpomembnejša nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Neodvisna komisija izbira tiste najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti v svojih sredinah, predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešitev.

Neodvisna komisija ocenjuje in izbira kvaliteto ter izvirnost prijavljenih udeležencev v naslednjih kategorijah:

 • Najbolj varno podjetje
 • Najboljši prispevek s področja varnosti
 • Najbolj varno mesto/občina
 • Korporativno varnostni manager leta
 • Najbolj inovativna varnostna rešitev
 • Inovativna medijska promocija varnosti

Več o nagradi in preteklih podelitvah si lahko preberete na tej povezavi:

Podelitev Slovenian Grand Security Award 2020

Arhiv preteklih dogodkov

Fotogalerija 2020

 • Dnevi KV 2020 18

  naprej

 • Dnevi KV 2020 16

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 15

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 26

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 25

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 28

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 29

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 2

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 23

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 24

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 22

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 8

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 9

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 7

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 1

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 19

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 21

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 20

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 3

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 17

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 10

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 14

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 11

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 5

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 12

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 13

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 6

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 4

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 04

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 03

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 02

  nazaj

  naprej

 • Dnevi KV 2020 01

  nazaj