22. 05. — 23. 05. 2023

14. mednarodna konferenca "Dnevi korporativne varnosti"

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru konference bo potekala podelitev pomembne nagrade z nazivom "Slovenian Grand Security Award".

Predstavitev konference

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2023« predstavlja znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na korporativnih in informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

Posebno pozornost bomo na tokratni konferenci posvetili dejavnikom dvigovanja odpornosti kritične infrastrukture in izvajalcev bistvenih storitev. To razumevanje zagotavljanja neprekinjenosti delovanja je ključen dejavnik za ustrezno funkcioniranje širšega družbenega okolja. Zaradi navedenega si bomo na mednarodni konferenci zadali pomemben izziv odgovoriti na glavno vprašanje »Ali in kako je kompleksnost varnostnega okolja sploh še obvladljiva?«. Ker lahko odgovore iščemo samo v sinergiji med javnim in zasebnim okoljem bomo na konferenci gostili najbolj izpostavljene strateške voditelje in priznane predavatelje.

Dogodek bo tokrat potekal v živo. Prvi dan bo konferenca potekala dvorani Splendens, drugi dan pa v veliki dvorani Grandis, Kongresnega centra Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.

  Komu je konferenca namenjena

  Mednarodna konferenca je namenjena predstavnikom gospodarstva, javne uprave in vsem strokovnjakom, ki se v svojih delovnih okoljih ukvarjajo s procesi in problemi zagotavljanja varnosti v najširšem pomenu besede.

  V tem okviru so toplo vabljeni:

  • top managerji podjetij, še posebej pa s področja kritične infrastrukture
  • strokovnjaki s področja obvladovanja procesov korporativne varnosti v organizacijah,
  • strokovnjaki s področja informacijske varnosti,
  • varnostni managerji,
  • vodstveno osebje s področja poslovanja finančnih institucij,
  • upravljalci zbirk osebnih podatkov in DPO-ji (javni in zasebni sektor)
  • drugi varnostni strokovnjaki iz javnega in zasebnega okolja,
  • vodstvene strukture v gospodarskih družbah,
  • vodstveni delavci v organih in organizacijah javne uprave,
  • lastniki in člani nadzornih odborov,
  • vsi, ki se ukvarjajo z nadzornimi procesi v javnem in zasebnem okolju,
  • predstavniki policije, pravosodnih organov in drugih področij nacionalno-varnostnega okolja v širšem pomenu besede,
  • predstavniki pravosodnih organov (sodišč, tožilstva),
  • predstavniki zasebno-varnostnih in detektivskih organizacij,
  • predstavniki zavarovalniškega področja,
  • pooblaščeni delavci s področja varstva pri delu,
  • druga zainteresirana javnost.

  Tematski sklopi konference

  Tematski sklopi konference

  • Glavni varnostni izzivi, ki jih lahko predvidimo v letu 2023,
  • Izzivi in prednosti tehnologije 5G v zaščiti kritične infrastrukture ter pogled proti razvoju 6G,
  • Kibernetska varnost v kontekstu zaščite kritične infrastrukture,
  • Umetna inteligenca in zaščita kritične infrastrukture s posebnem poudarkom na kibernetskih tveganjih,
  • Pričakovani razvoj obvladovanja tveganj na področju brezpilotnih letal,
  • Celovito upravljanje tveganj kot ključni dejavnik zaščite kritične infrastrukture,
  • Ali poplava ponudnikov SOC’-ov na področju upravljanja s kibernetsko varnostjo v kritični infrastrukturi lahko prinese potrebne kvalitete,
  • Norme in standardi na področju zaščite kritične infrastrukture,
  • Metodološki modeli za izvajanje analize soodvisnosti in kaskadnih učinkov na področju kritične infrastrukture,
  • Pravna odgovornost upravljalcev kritične infrastrukture pri uvajanju novih tehnoloških rešitev,
  • Požarna in eksplozijska varnosti v luči neprekinjenega delovanja organizacij,
  • Izzivi digitalizacije in varovanje ključnih podatkov v organizacijah.

  Okrogla miza s predstavniki strateškega managementa “Kako prepoznati in obvladati sistemska tveganja za zagotavljanje varnosti in učinkovitost poslovanja v organizacijah”

  Okrogla miza s predstojniki pomembnih nacionalnih institucij “Iskanje sinergij za učinkovitejše zagotavljanje normativnega okvira, kot potrebo obvladovanja vplivov varnostnega okolja”

  Okrogla miza s korporativno varnostnimi managerji in upravljalci tveganj “Kako dvigniti odpornost organizacij v zahtevnem varnostnem okolju?«

  Okrogla miza s strateškim vodstvom razvojnih organizacij, ki so neposredni podporniki tega pomembnega dogodka »Kako zagotoviti čim hitrejšo implementacijo razvojnih rešitev v neposredno dinamično operativno okolje?«

  Na konferenci se bodo s svojimi predstavitvami predstavili tudi eksperti iz Evropskih projektov, ki so usmerjeni v zaščito kritične infrastrukture in kibernetsko varnost.

  Lokacija dogodka

  Dogodek bo tudi tokrat potekal v živo v Kongresnem centra Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj - www.brdo.si/sl/kongresni-center-brdo:

  • Prvi dan bo konferenca potekala v dvorani Splendens,
  • Drugi dan konference bo program potekal v veliki dvorani Grandis.

  Organizatorji konference

  Podelitev nagrad Slovenian Grand Security Award 2023

  Slavnostna podelitev se bo zgodila 23. maja 2023 v okviru mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Slovenian Grand Security Award je najpomembnejša nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Neodvisna komisija izbira tiste najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti v svojih sredinah, predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešitev.

  Nagrada »Slovenian Grand Security Award« se podeljuje v naslednjih kategorijah:

  • Korporativno varnostni manager leta
  • Najbolj varno podjetje
  • Najbolj inovativna varnostna rešitev
  • Najbolj varno mesto
  • Najbolj varno občina
  • Inovativna medijska promocija varnosti

  Več o nagradi in preteklih podelitvah si lahko preberete na tej povezavi:

  V nadaljevanju si lahko ogledate podelitev nagrad v letu 2022:

  Kotizacija in prijava

  Kotizacija 429* €

  * Redna cena znaša 429 eur + DDV. Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci (prvi dan v živo, drugi dan on-line), strokovno revijo Korporativna varnost in promocijska gradiva.

  Sredstva za plačilo kotizacije se nakažejo na račun:

  SKB banka d.d.
  Inštitut za korporativne varnostne študije – ICS Ljubljana,
  TRR št.: SI56 0313 1100 0343 770, sklic na št. 00 05-2023-»številka predračuna«

  Na podlagi vaše zahteve se izda tudi predračun.

  Opomba:

  Popusti se lahko med seboj seštevajo do maksimalne vrednosti 30%. Kotizacija se poravna pred pričetkom posveta. V primeru odpovedi do 15. maja 2023 se povrne celotna kotizacija, v primeru odpovedi med 16. in 19. majem 2023 se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi od 20. maja 2023 se obračuna polna kotizacija.

  * Cena brez DDV

  Popusti

  • 20% Za člane Slovenskega združenja korporativne varnosti, člane SEECSA (UMHS, SAMKB, MUMKB) in predavatelje
  • 10% Poseben "first minute" popust za prijavo do 31. marca 2023
  • 5% Popust za zgodnjo prijavo od 1. aprila do 5. maja 2023
  • 5% Za dva ali več prijavljenih iz enega podjetja (velja le ob skupni prijavi)
  • 10% Za prijavljene iz podjetij, ki so sponzorji dogodka
  • Opomba: Popusti se lahko med seboj seštevajo do maksimalne vrednosti 30%.

  Prijavni obrazec

  • Pravna oseba

  • Fizična oseba

  Podjetje

  Podatki o udeležencih

  + Dodaj še eno osebo

  Opombe

  Ostalo

  * Obvezna polja

  Opombe

  Ostalo

  * Obvezna polja

  Hvala za prijavo

  Ponovna prijava

  Arhiv preteklih dogodkov

  Fotogalerija 2022

  • DKV22 14

   naprej

  • DKV22 19

   nazaj

   naprej

  • DKV22 15

   nazaj

   naprej

  • DKV22 17

   nazaj

   naprej

  • DKV22 20

   nazaj

   naprej

  • DKV22 21

   nazaj

   naprej

  • DKV22 23

   nazaj

   naprej

  • DKV22 24

   nazaj

   naprej

  • DKV22 25

   nazaj

   naprej

  • DKV22 26

   nazaj

   naprej

  • DKV22 22

   nazaj

   naprej

  • DKV22 31

   nazaj

   naprej

  • DKV22 30

   nazaj

   naprej

  • DKV22 1

   nazaj

   naprej

  • DKV22 29

   nazaj

   naprej

  • DKV22 28

   nazaj

   naprej

  • DKV22 27

   nazaj

   naprej

  • DKV22 16

   nazaj

   naprej

  • DKV22 13

   nazaj

   naprej

  • DKV22 11

   nazaj

   naprej

  • DKV22 10

   nazaj

   naprej

  • DKV22 12

   nazaj

   naprej

  • DKV22 2

   nazaj

   naprej

  • DKV22 33

   nazaj

   naprej

  • DKV22 5

   nazaj

   naprej

  • DKV22 6

   nazaj

   naprej

  • DKV22 8

   nazaj

   naprej

  • DKV22 4

   nazaj

   naprej

  • DKV22 32

   nazaj

   naprej

  • DKV22 18

   nazaj

   naprej

  • DKV22 3

   nazaj

   naprej

  • DKV22 7

   nazaj