Splošni pogoji poslovanja

PRIJAVA, ODJAVA, VIŠINA KOTIZACIJE IN PLAČILO

Prijava na posamezni izobraževalni dogodek mora biti pisna, preko spletnega obrazca, po pošti ali e-pošti. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo.

V primeru odjave do 8 delovnih dni pred dogodkom se povrne celotna kotizacija, v primeru odjave med 7 in 4 delovnimi dnevi pred dogodkom se obračunajo manipulativni stroški v višini 30% kotizacije, v primeru odpovedi 3 delovne dni in manj pred dogodkom se obračuna polna kotizacija. V kolikor se prijavitelj ne pojavi na dogodku, bo organizator zaračunal polno kotizacijo.

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani dogodka. Vse cene so izražene v €. Ob cenah je navedeno, ali vsebujejo DDV. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun oziroma predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Objavljena višina kotizacije ob prijavi (zgodnja prijava) velja samo ob pogoju plačila celotne kotizacije v roku največ 8 delovnih dni od dneva prijave. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

PROGRAM

Organizator jamči, za izvedbo objavljenega programa, vendar si pridržuje pravico do delnih vsebinskih sprememb zaradi objektivnih razlogov oziroma višje sile.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej v vseh javnih objavah programa (na tiskanem vabilu, na spletni strani, na urniku dogodka …).

FOTOGRAFIRANJE IN VIDEO SNEMANJE DOGODKOV

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

PREZENTACIJE PREDAVATELJEV

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem predavatelja.

PARKIRANJE

Za parkiranje na kraju dogodka, poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator ne odgovarja. Organizator poskrbi za parkiranje le v izrecno navedenih primerih, kar jasno označi v javnih objavah programa.

OBVEŠČANJE

Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi organizatorja. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom organizatorju.

SPREMEMBA TERMINA IN/ALI LOKACIJE DOGODKA

Organizator si pridržuje pravico do terminske ali prostorske spremembe izobraževanja zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.

V primeru prestavitve dogodka zaradi višje sile, se prijava prenese in velja za nov postavljeni termin. Povrnitev vplačane kotizacije v tem primeru ni mogoča, lahko pa se izbere nakup druge storitve v organizaciji ICS Ljubljana.

ODPOVED IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

Ljubljana, 15.1.2021