Zbornik znanstvenih prispevkov iz mednarodne konference »Dnevi korporativne varnosti«

UREDNIŠKI UVODNIK
doc.dr. Denis Čaleta

Razvoj tehnologije ter postulati moderne družbe, ki se odražajo pri prostem pretoku blaga, storitev in delovne sile, ustvarjajo procese globalizacije še kompleksnejše in vedno težje obvladljive. Zahtevne gospodarske in finančne razmere na globalnem tržišču nas vseskozi silijo v brezkompromisno konkurenčno tekmo, ki nas dela na eni strani močnejše in prilagodljivejše, na drugi strani pa na žalost še bolj ranljive. Zavedanje, da je proces obvladovanja tveganj tista podlaga, ki nam bo zagotovila učinkovito in varno izvajanje našega osnovnega poslovnega procesa, je že zdavnaj postala nujna potreba. Varnost kot osnovna dobrina ima v osnovni lestvici zadovoljevanja človekovih potreb zelo visoko mesto, to isto spoznanje je še kako aplikativno tudi v mednarodno globalno okolje, ki obdaja gospodarske in javne korporacije. Korporacijska varnost je proces, ki je v osnovi povezan z vsemi pomembnimi procesi, kateri potekajo v korporacijskem okolju in brez katerega si normalnega delovanja organizacije sploh ne moremo več predstavljati. V tem okviru imajo organizacije, ki upravljajo s kritično infrastrukturo še posebno mesto. Zanemarjanje procesov obvladovanja tveganj ima lahko v tem konkretnem primeru katastrofalne posledice ne samo za organizacijo temveč širšo družbeno skupnost v kateri deluje taka organizacija. Zaradi navedenega je v teh organizacijskih okoljih pomen ustreznega zavedanja potrebnosti in implementacija vzvodov, ki varnostna in druga tveganja pripeljejo na mejo obvladljivosti, še toliko bolj pomemben.

Kazalo:

 • Uvodnik - doc. dr. Denis ČALETA
 • Pomen neprekinjenega poslovanja za poslovno učinkovitost organizacije s poudarkom na kritični infrastrukturi - doc. dr. Milan VRŠEC
 • Geopolitica and security asspects of EU Energy Security - dr. Klemen GROŠELJ
 • Nuclear Technology - Threats and solutions - dr. Helena JANŽEKOVIČ
 • The vulnerabillity assessment an important part of the efficient emergency preparedness system for critical nuclear infrastructure - mag. Venčeslav KOSTADINOV
 • Corporate Security and critical infrastructure protection in the Republic of Macedonia: Perspectives and Chalenges - doc. dr. Metodi HADJI-JANEV
 • Critical Infrastructure protection in the Republic of Croatia - Robert KRALJ
 • Obvladovanje finančnih tveganj - pomemben del celovitega pristopa k varnosti in uspešnosti poslovanja - dr. Jožko PETERLIN
 • Zavarovalništvo kot del celovitega mehanizma za obvladovanje varnostnih tveganj - doc. dr. Boris ŽNIDARIČ
 • Information security providing for integrated risk management - Robert BRUMNIK
 • Model načrta varnostnega upravljanja - mag. Gregor GARB

Naročila:

Omenjeni zbornik v obliki zgoščenke lahko naročite na ICS, Ljubljana, preko:

Telefona: 00386 (0)31 312 819

Telefaksa: 00386 1 519 30 10

Elektronskega naslova: info@ics-institut.si