Zbornik prispevkov iz mednarodnega posveta »Varnostni management«

Za upravljanje z zasebno varnostjo in varnostjo v gospodarskih in drugih organizacijah ima kompetence varnostni management. Pred varnostni management se postavlja vse več izzivov varnostne, managerske, poslovne, ekonomske, kadrovske, izobraževalne in statusne narave. Zato je namen tega prispevka, da najprej prikaže strukturo in status varnostnega managementa nato pa posamezne izzive, ki bi morali v prihodnje vstopiti v življenje in delo varnostnih managerjev. Poudarek je na varnostnem managementu v zasebnem varovanju in varnostnem managementu gospodarskih in drugih organizacij. Prvi na varnostnem trgu nastopajo kot ponudniki, drugi pa kot porabniki varnostnih storitev. Da bi se varnostni management razvil v pravo smer mora sprejeti izzive sodobnega časa in si s tem povečati nivo znanja, status v organizacijskih in managesrkih strukturah ter prepoznavnost v lastnih poslovnih okoljih in v javnosti.

Kazalo:

  • Izzivi varnostnih managerjev - Doc. dr. Milan Vršec
  • Vpliv obvladovanja tveganj v razmerju do znižanja stroškov poslovanja - Višja predavateljica dr. Aleša Svetic
  • Dileme in izzivi na področju naročil varnostnih storitev - mag. Miran Vršec
  • Business Intelligence za potrebe gospodarskih družb - g. Robert Kralj
  • Varovanje kritične infrastrukture v razmerju do obvladovanja tveganj - Doc. dr. Denis Čaleta
  • Varovanje informacij in komunikacij po standardih ISO/IEC 27000 kot strateška naloga varnostnega managmenta - Spec. Aleš Erjavec

Naročila:

Omenjeni zbornik v obliki zgoščenke lahko naročite na ICS, Ljubljana, preko:

Telefona: 00386 (0)31 312 819

Telefaksa: 00386 1 519 30 10

Elektronskega naslova: info@ics-institut.si