Neprekinjeno poslovanje

Večletne izkušnje vzpostavljanja sistemov neprekinjenega poslovanja v nacionalnem in mednarodnem okolju.

Kako pomembno je za vas neprekinjeno poslovanje vaše organizacije? Ste pripravljeni tvegati resne posledice za uspešno delovanje vaše organizacije zaradi zanašanja na srečne okoliščine, da se vaši organizaciji ne more pripetiti nič tako drastičnega, kar bi ogrozilo njeno uspešno poslovanje? Če so odgovori, ki ste si jih odgovorili narejeni pošteno v smeri dolžne skrbi dobrega gospodarja, potem je potrebno ukrepati takoj in začeti organizirati delo v svojih organizacijah tako, da bodo kljub pretresom, ki jim ne bomo mogli ubežati, ključni del funkcij vaših organizacij deloval še naprej neprekinjeno in zagotavljal, da bo organizacija uspešno poslovala tudi v času različnih kriz.

Za zagotavljanje sistema neprekinjenosti delovanja morate izvesti naslednje korake:

 • Realno oceniti in ovrednotiti katera tveganja in krizne situacije lahko najbolj močno vplivajo na delovanje vaše organizacije;
 • Oceniti kateri so tisti procesi ali dejavnosti vaše organizacije, ki se v nobenem trenutku ne smejo zaustaviti;
 • Kdo so vaši ključni kadri brez katerih organizacija ne more delovati;
 • Kdo so vaši ključni dobavitelji, katerih nedelovanje bi močno ogrozilo tudi delovanje vaše organizacije;
 • Izvesti ustrezne korake, da bo zadeva v vaši organizaciji načrtovana in da boste skozi življenjski tok delovanja tega sistema zaznavali in uveljavljali potrebne spremembe.

Rešitev za sistem neprekinjenega poslovanja vključuje več komponent:

 1. Načrtovanje: Organizacije morajo razviti načrt za neprekinjeno poslovanje, ki vključuje protokole za obvladovanje kritičnih situacij in načrte za rezervne sisteme in procese.
 2. Izobraževanje in usposabljanje: Vodje in zaposleni morajo biti usposobljeni za izvajanje načrta za neprekinjeno poslovanje in obvladovanje kritičnih situacij.
 3. Testiranje in vaje: Organizacije morajo redno izvajati vaje za preizkušanje načrta za neprekinjeno poslovanje in zagotoviti, da so načrti in protokoli učinkoviti.
 4. Nadzor in spremljanje: Organizacije morajo vzdrževati in nadzorovati svoje sisteme in procese za neprekinjeno poslovanje, da zagotovijo njihovo učinkovitost.
 5. Prilagodljivost: Organizacije morajo biti sposobne hitro prilagoditi svoje načrte in procese za neprekinjeno poslovanje glede na spremembe v okoliščinah in potrebah.
 6. Redna ocena: Organizacije morajo redno ocenjevati svoj sistem neprekinjenega poslovanja in ga izboljševati, tako da se zagotovi njegova učinkovitost v vseh situacijah.

Pri ustanavljanju sistema neprekinjenega poslovanja je potrebno upoštevati naslednje ključne dejavnike:

 • Organizacije morajo načrtovati, kako in kdaj bo potrebno komunicirati z zainteresiranimi stranmi v primeru kriznih situacij.
 • Organizacije morajo razviti načrte za zagotavljanje storitev ali izdelkov strankam, tudi v primeru kriznih situacij.
 • Organizacije morajo načrtovati, kako bodo podpirale in skrbele za svoje zaposlene v primeru kriznih situacij.
 • Organizacije morajo načrtovati, katera tehnologija bo podprla organizacijske poslovne funkcije, in kakšne postopke bodo uporabili, če tehnologija ni na voljo.
 • Organizacije morajo načrtovati, kam in kako bodo premestile ljudi in procese, če bo to potrebno.
 • Organizacije morajo določiti, kateri ljudje, ekipe in celo organizacije so potrebni za izvajanje načrtov in upravljanje izrednih dogodkov.
 • Organizacije morajo načrtovati, v kakšnem obsegu in v kakšnem vrstnem redu bodo obnovile poslovne procese in podatke.
 • Organizacije morajo načrtovati, kakšna je odvisnost poslovnih procesov.

V primeru, da pri tem potrebujete pomoč zunanje ekspertne ekipe, smo vam z veseljem pripravljeni priskočiti na pomoč. Večletne izkušnje vzpostavljanja sistemov neprekinjenega poslovanja v nacionalnem in mednarodnem okolju so vam na voljo. Za več informacij nas lahko kontaktirate na našem naslovu info@ics-institut.si ali telefonski številki 031 358 502.