Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

11. maj 2021

Novice za člane SKZV

Spoštovani člani, Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Predlog prinaša nekaj natančnejših ureditev področji, kot so:

  • določitev pravnih podlag za javni in zasebni sektor,
  • poleg posebnih vrst osebnih podatkov, kot jih poznamo v GDPR, ZVOP-2 prinaša tudi posebne zbirke,
  • višje globe za nekatere doslej že znane prekrške (npr. videonadzor), tudi za odgovorne osebe.
  • dodatne zahteve za nekatere pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO),
  • uvedba obvezne revizijske sledi v določenih primerih,
  • nekoliko olajšana uvedba biometrije,
  • nadgrajena ureditev videonadzora,
  • spremembe pri obdelavi osebnih podatkov umrlih,
  • spremembe pri obdelavi osebnih podatkov za znanstveno-raziskovalne namene.

Gradivo in dodatne informacije lahko najdete na spletni povezavi https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10208.

V primeru, da imate tehtne pripombe za dopolnitev teksta osnutka zakona oziroma želite posebej opozoriti na določene vidike, vas prosimo, da predloge posredujete direktno ali pa jih posredujete na Slovensko združenje za korporativno varnost in jih bomo izoblikovali v skupni predlog z dodatno obrazložitvijo. Nekaj predlogov in pobud smo že prejeli.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo. Rok za oddajo predlogov oziroma pripomb je 24.5.2021.