V Neaplju organiziran prvi "Workshop" povezan s projektom INFRASTRESS

20. september 2019

V okviru mednarodne konference European Dependable Computing Conference (EDCC), ki je bila organizirana v Neaplju je potekal tudi prvi Workshop, kjer je bila priložnost predstaviti določene rezultate in dobre prakse, ki jih na področje zaščite industrijske kritične infrastrukture prinaša projekt INFRASTRESS. Posebej so bila na workshopu predstavljena področja trenutnih varnostnih rešitev in tehnologij usmerjenih v zagotavljanje integralnih pristopov k obvladovanju tveganj v kritični infrastrukturi, okrepitev situacijskega zavedanja in obveščanja na področju fizičnih in kibernetskih groženj ter predstavitvi inovativnih metodoloških pristopov za oceno odpornosti kritično-infrastrukturnih sistemov.

Dr. Denis Čaleta je kot predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana na dogodku predstavil predavanje z naslovom "Asset categorization process as a key base for critical infrastructure identification".