Trenutni status zakonskih predlogov pomembnih za korporativno varnost

18. oktober 2017

V pripravi in zakonski obravnavi, ki so pomembni za področje korporativne varnosti in celovitega obvladovanja tveganj se nahajajo trije prdlogi zakonskih aktov. Ti osnutki aktov so Zakon o kritični infrastrukturi, Zakon o informacijski varnosti in Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Njihov status je naslednji:

1. Zakon o kritični infrastrukturi je bil 16.10.2017 posredovan iz Vlade Republike Slovenije v Državni zbor, kjer se je začela prva obravnava zakona. Predlog dostopen na

2. Zakon o informacijski varnosti. Zaključeno je obdobje javne razprave. Slovensko združenje za korporativno varnost in Institut za korporativne varnostne študije so na osnutek zakona podali kar nekaj predlogov za izboljšanje teksta zakona. Osnutek zakona se nahaja v fazi dopolnitve glede na predloge posredovane iz javne razprave.

3. Zakon o varstvu osebnih podatkov je bil podan v javno razpravo. Vse člane Slovenskega združenja za korporativno varnost pozivamo, da nam do 07.11.2017 posredujejo predloge in svoje poglede na predlagani osnutek zakona. Predlogi in pripombe bodo združene v enoten predlog, ki bo posredovan pripravljalcu. Osnutek zakona je dostopen na

Pripombe posredujte na naslov info@ics-institut.si.