Pridobljena licenca v programu Radicalisation Awareness Network - RAN

09. februar 2015

Predstavnik ICS-Ljubljana, g. Aljoša Kandžič je pridobil licenco za usposabljanje v okviru Radicalisation Awerness Network, ki poteka v okviru Evropske unije. Projekt zelo aktivno poteka v okviru institucij in članic EU z glavnim namenom preprečevanje radikalizacije, ki je največkrat zelo tesno povezana s pojavljanjem terorističnih groženj. V okviru omenjenega projekta je ICS-Ljubljana aktiven skozi različne aktivnosti. Ena od takih je tudi vzpostavitev mreže strokovnjakov v okviru nastajajočega EU RAN Center of Excellence. Pridobitev ustrezne licence za usposabljanje je drugi korak, ki bo pomenil možnost, da navedeni projekt razširimo skozi organizacije nevladnega sektorja v Republiki Sloveniji. V tem okviru bo sodelovanje razširjeno na nevladne organizacije, ki bodo s svojo dejavnostjo pripomogle k ustreznim ukrepom za preprečevanje radikalizacije posameznikov na področjih kjer delujejo. Posebej je v tem okviru potrebno izpostaviti pomen javno-zasebnega partnerstva in sodelovanja, ki je nujen za uspešno izvajanje programa.

RAN