Predstavniki ICS Ljubljana na medresorskem posvetu na temo boja proti radikalizaciji (RAN platforma)

02. december 2015

V torek 1.12.2015 je bil v okviru sveta nacionalne varnosti na pobudo Policije sklican medresorski delovni posvet na temo boja proti radikalizaciji. Na posvetu so aktivno vlogo igrali tudi predstavniki ICS Ljubljana.

Vsebina delovnega posveta je bila predstavitev sprememb, ki jih je v novembru sprejela organizacija na evropski ravni in pregled delovanja slovenske RAN platforme v letu 2015. Omenimo namreč, da se je v začetku leta oblikovala skupina na nacionalni ravni, ki v okviru EU RAN projekta deluje na različnih družbenih področjih. V mesecu februarju je bilo na v okviru RAN projekta organizirana delavnica »Train the Trainers«, na kateri je sodelovala tudi ICS Ljubljana.

V uvodu je predstavnik Policije (trenutno usklajuje slovensko RAN mrežo) predstavil spremembe na evropski ravni, ki je po novem združeno v RAN Center of Excellence (RAN CoE) in obsega 9 delovnih skupin. V nadaljevanju smo lahko s strani različnih deležnikov slišali, kakšno je stanje v Sloveniji in okolici ter seveda grožnje, ki pretijo na področju radikalizacije.

Direktor ICS Ljubljana, Aljoša Kandžič, je predstavil aktivnosti na področju radikalizacije skozi delo inštituta in skozi delovanje Slovenskega združenja korporativne varnosti. Izpostavil je, da inštitut sodeluje v nizu projektov povezanih z obvladovanjem tveganj v družbi. Seveda lahko te ekspertize ponudi tudi omenjeni RAN platformi. Poudaril je izredno aktiven prenos znanj in dobrih praks med akademskim okoljem in neposredno prakso, ki predstavlja odlične rezultate. Zagotovil je nadaljevanje aktivno participacijo pri delu platforme RAN in izrazil pripravljenost sodelovati v nacionalni organizacijski skupini, ki bo vodila nadaljnji razvoj omenjene pobude ter v njej prevzeti pomembno vlogo. V okviru predvidenih delovnih skupin RAN CoE pa inštitut vidi svoje delovanje v delovnih skupinah RAN EDU in RAN LOCAL.

RAN