Predstavnika ICS sodelovala na 5. konferenci UHMS v Zagrebu

01. november 2011

Doc. dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta ICS in mag. Miran Vršec, direktor ICS sta kot vabljena gosta sodelovala na 5. jubilejni konferenci, ki so jo 27. in 28. oktobra 2012 organizirali hrvaški kolegi iz UHMS v Zagrebu. Dr. Čaleta je sodeloval tudi na okrogli mizi z nazivom "Izobraževanje varnostnih managerjev", kjer je predstavil Slovenske izkušnje na področju izobraževanja strokovnjakov korporativne varnosti. Posebej je predstavil dobro prakso, ki jo v slovenskem okolju uveljavlja Institut za korporativne varnostne študije v tesnem sodelovanju Slovenskega združenja korporativne varnosti. Ideje in izkušnje so pri udeležencih vzbudile veliko zanimanja, kar se je pokazalo tudi skozi dodatna vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi na okrogli mizi. Ob koncu konference sta predstavnika ICS izkoristila priložnost za srečanje z mag. Alenom Ostojičem, predsednikom Udruge Hrvatskih Menadžera Sigurnosti (UHMS). Dogovorili so se za nadaljno tesno sodelovanje in čim prejšnji formalni podpis sporazuma, ki bo omogočal razširitev in poglobitev medsebojnega sodelovanja.