Predstavnika ICS Ljubljana na 6. tradicionalnem Mobotix dnevu

28. oktober 2015

Prejšnji teden sta se predstavnika ICS Ljubljana, mag. Miran Vršec in Vito Murgel, univ. dipl. ekon., udeležila Mobotix dneva, ki ga vsako jesen organizira firma ORG. TEND d.o.o. iz Maribora, ki je uvoznik in distributer videonadzornih sistemov Mobotix za Slovenijo in področje bivše Jugoslavije. Mobotix dan je tudi letos postregel s prikazom razvojnih trendov in programskih novosti proizvajalca videonadzornih sistemov Mobotix AG iz Nemčije.

Poleg predstavitve omenjenih tehnično-tehnoloških rešitev je mag. Miran Vršec, ICS Ljubljana predstavil temo »Vloga sistemov videonadzora pri celovitem upravljanju s tveganji iz vidika upravljanja s korporativno varnostjo« s poudarkom na vlogi managementa korporativne varnosti, prikazu namena uporabe video nadzora v korporativni varnosti ter s tem povezane možnosti uporabe inteligentne video analitike za celovito upravljanje s tveganji v korporativni varnosti. Predstavil je tudi zakonske osnove za izvajanje video nadzora ter zakonske zahteve oziroma omejitve, ki jih je pri izvajanju video nadzora potrebno spoštovati. Predstavitev je zaključil z mislijo: »Lastniki, upravljavci in nadzorniki v gospodarskih in drugih družbah, ki ne vzpostavijo izobražen, sposoben in prodoren management korporativne varnosti ne morejo računati na učinkovite varnostne in nadzorne mehanizme, zaradi česar se poveča manevrski prostor za deviantna ravnanja znotraj in zunaj gospodarske družbe, povečajo pa se tudi tveganja nastanka izrednih dogodkov, škod in izgub

20151022 090456 001
20151022 115145 004