Predstavnik ICS sodeloval na posvetu »Dan slovenskega zasebnega varovanja«

21. november 2014

Mag. Miran Vršec se je v imenu Inštituta za korporativne varnostne študije udeležil strokovnega posveta »Dan slovenskega zasebnega varovanja«, ki ga je organizirala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja na Gospodarski zbornice Slovenije. Tema letošnjega posveta je imela delovni naslov »Deregulacija področja zasebnega varovanja – med potrebo in možnostjo«.

Mag. Miran Vršec je imel odmevno predavanje z naslovom »Obvladovanje tveganj outsourcinga pri nakupu storitev zasebnega varovanja«.

IMG 1253
IMG 1255