Predstavnik ICS Ljubljana aktivno sodeloval na Dnevu slovenskega zasebnega varovanja

19. november 2019

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je 18. novembra 2019, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organizirala dan slovenskega zasebnega varovanja. Letošnja tema konference je bila »Smernice za javno naročanje storitev zasebnega varovanja«.

Konference se je udeležil tudi predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije, mag. Miran Vršec. V odmevnem predavanju je izpostavil dileme in izzivi pri določanju meril za izbor izvajalcev zasebnega varovanja pri upravljavcih kritične infrastrukture.