Predstavnik ICS gost v informativni oddaji Odmevi na RTV Slovenija

27. oktober 2023

Dr. Denis Čaleta je bil gost v informativni oddaji Odmevi na RTV Slovenija, ki je potekala v četrtek, 26. oktobra 2023. Pogovor je tekel o pereči temi, in sicer o sumu, da je predsednik vlade vplival na prestavitev aretacije dveh ruskih vohunov, navidezno zaradi prihajajočega referenduma in lokalnih volitev.

Na vprašanje o postopku odločanja glede aretacije tujih državljanov, zlasti v primerih vohunjenja, je dr. Čaleta poudaril kompleksnost takšnih zadev. Poudaril je, da je ključno, da se zadevo obravnava v širšem časovnem okviru. Zbiranje vseh potrebnih dokazov in informacij vključuje različne obveščevalne agencije. Vendar, če se osredotočimo na specifičen primer, ki je bil v središču razprave v zadnjih treh dneh, so v postopek vključeni različni ključni organi, kot so Slovenska obveščevalna varnostna agencija (SOVA), Policija, pristojno državno tožilstvo in preiskovalni sodnik, ki izda odredbo za aretacijo. Vodilno vlogo pri tem igra tožilstvo, direktor SOVE pa mora obvestiti Generalnega direktorja Policije in pristojnega državnega tožilca o takih dogodkih. Državni tožilec odloči, kdaj bo aretacija izvedena, Policija pa je operativni organ, ki izvrši aretacijo. Dr. Čaleta je poudaril, da je v skladu z Zakonom o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA) direktor SOVE pooblaščen, da zahteva začasno zaustavitev ali odlog določenih aktivnosti v primeru suma kaznivih dejanjih, ki ogrožajo varnost RS ali njeno ustavno ureditev. Vendar se ta pooblastila običajno uporabijo v zgodnjih fazah preiskave, ko se še zbira dokaze.

Na vprašanje, ali je to, da se aretacija izvede po referendumu in lokalnih volitvah na pobudo SOVE, res pravi operativno-taktični razlog, je povedal, da bi osebno iz nekega strokovnega pogleda ocenil, da ti razlogi niso pravi.

Poudaril je, da je na javnosti, da si oblikuje mnenje, ali so te odločitve motivirane s strokovnimi ali političnimi razlogi. Vendar bi bilo težko trditi, da so to strokovni argumenti, ki vplivajo na časovno izvedbo takšnih dejanj. Pomembno je omeniti, da je časovno okno, ki je bilo določeno v odredbi preiskovalnega sodnika, omogočalo širši okvir, v katerem bi se lahko, oz. so se izvajale tudi te aktivnosti.

Na koncu je bilo postavljeno vprašanje o vlogi politike v tej zadevi, še posebej ob vpletenosti tujih državljanov in kdo bi moral biti o tem obveščen. Dr. Čaleta je pojasnil, da je zakonodaja na tem področju jasna. SOVA mora obvestiti predsednika vlade o vseh aktivnostih, ki bi lahko ogrožale varnost RS ali ustavno ureditev. V primeru, da se zadeva nanaša na predsednika Državnega zbora ali predsednika republike ali na posamezne ministre in njihove pristojnosti, je direktor SOVE dolžan obvestiti ustrezne osebe. V tem primeru bi moral direktor SOVE na podlagi zakona obvestiti tudi Generalnega direktorja Policije, pristojnega državnega tožilca in pristojno državno tožilstvo. V primeru utemeljenega suma prevzame vodenje celotnega postopka državni tožilec, medtem ko Policija deluje kot operativni organ v predkazenskem postopku, sledi njihovim usmeritvam in izvaja določene naloge.

Pomembno pa je poudariti, da predsednik vlade sme biti obveščen o teh zadevah, vendar ne sme vplivati na operativne vidike postopka.

Celoten prispevek si lahko pogledate na (https://365.rtvslo.si/arhiv/od...).