Predstavitev projekta CyberSEAS na pomembnem dogodku mednarodne organizacije CIGRE/CIRED

V času od 30 maja do 01. junija 2023 je na Bledu v Sloveniji potekala konferenca pomembne mednarodne organizacije CIGRE in CIRED.

05. junij 2023

CIGRE in CIRED sta vodilni globalni skupnosti z namenom sodelovanja in povezovanja strokovnjakov na področju svetovne elektroenergetike. Na dogodku smo imeli možnost predstaviti pomembne ugotovitve, ki jih na področju kibernetske varnosti in predvsem neprekinjenega zagotavljanja delovanja v EPES prinaša projekt CyberSEAS. Dr. Denis Čaleta, ICS je sodeloval, kot razpravljavec na pomembni okrogli mizi na temo »Odpornosti elektroenergetskega sistema«. Skozi ostale panele sta tudi g. Andrej Souvent in g. Frank Amand iz organizacije OPERATO prispevala h pomembnemu prenosu dobrih praks in izkušenj iz omenjenega projekta med strokovno javnost, ki je združena v okviru te pomembne organizacije.