PRECINCT Newsletter

08. december 2022

Institut za korporativne varnostne študije sodeluje na pomembnem evropskem projektu PRECINCT (Preparedness and Resilience Enforcement for Critical INfrastructure Cascading Cyberphysical Threats and effects with focus on district or regional protection), ki je izdal četrtletno glasilo. To je sedaj četrti Newsletter, kateri vsebuje pregled dela, ki je potekalo od julija do oktobra 2022.

Na PRECINCT projektu poleg ICS Ljubljana iz Slovenije sodelujejo še Mestno redarstvo Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Telekom Slovenije, Elektro Ljubljana, Slovenske železnice in Prometni institut.

V glasilu je predstavljen metodološki okvir odpornosti, kaj vse si uporabniki želijo od zaščite kritične infrastrukture, samozaščita pred kibernetskimi grožnjami, opis platforme ekosistema PRECINCT, sistemski pristop k informacijskemu sistemu ter za konec še pregled prihajajočih dogodkov. Naslednja številka je načrtovana za začetek leta 2023, kjer bo opisan nadaljnji razvoj projekta PRECINCT ter končni rezultati in napredek.

Celoten Newsletter je dostopen v prilogi, kjer si ga lahko podrobno preberete.

Želimo vam prijetno branje.