Osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

Ministrstvo za javno upravo v javno obravnavo predložilo osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah

09. september 2020

Novice za člane SKZV

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo v javno obravnavo predložilo osnutek predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2). Dokumenti za javno obravnavo so dostopni na spletni strani

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10097

Zainteresirani člani so povabljeni, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek podajo do vključno 15. oktobra 2020.