Ogled Regionalnega nadzornega centra Ljubljana

21. april 2022

Novice za člane SKZV+

V okviru aprilskega srečanja so člani Slovenskega združenja korporativne varnosti obiskali Regionalni nadzorni center Ljubljana, DARS d.d.

Skozi zanimivo predstavitev omenjenega centra so jim pojasnili najpomembnejše tehnološke sisteme, ki so jih za varnost prometa na avtocestnem omrežju vpeljali v družbi DARS. Posebej je bilo težišče usmerjeno v izvajanje nadzora avtocestnega prometa, delovanja opozorilnih tabel na avtocestah in varnosti v predorih. Dotaknili so se tudi problematične točke, ki jo predstavlja vožnja v napačno smer, in kako se s tehničnimi in sistemskimi ukrepi spopadajo s tem problemom.

Predstavljeno je bilo kako deluje glavi nadzorni center, ki je pomemben člen pri nadzoru avtocestnega sistema ter kakšna je komunikacija med nadzornimi centri sosednjih držav. Kako pomembni so sistemi za nadzor prometa na avtocestah, s katerimi zmanjšujejo možnost nastanka prometnih nesreč, in da ne prihaja do nevarnih situacij kot so npr. vožnja v napačno smer, zastojev, itd.

Gostitelji so razložili kako v ozadju delujejo sistemi, ki zbirajo in obdelujejo prometne in vremenske podatke in podatke o izrednih razmerah na cestah, in to sicer preko merilnikov za zbiranje prometnih podatkov in vremenskih postaj. Predstavili pa so tudi prihodnje načrte za obnovo in dograditev zgoraj omenjenega centra.

Po predstavitvi so lahko svoja vprašanja zastavili tudi člani združenja. Skozi strokovno razpravo so ugotavljali, da digitalizacija in informatizacija novih tehnologij odpira nova in izredno zahtevna tveganja, vezana na upravljanje tako pomembne infrastrukture, kot je avtocestni križ. Potem pa so si od blizu lahko ogledali še njihov nadzorni center.

Za konec se je predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti zahvalil gostiteljem s priložnostnim darilom.

 • DARS združenje 17

  naprej

 • DARS združenje 8

  nazaj

  naprej

 • DARS združenje 5

  nazaj

  naprej

 • DARS združenje 1

  nazaj

  naprej

 • DARS združenje 11

  nazaj