Odprto pismo Agenciji za civilno letalstvo ob sprejemu Direktive o varnosti glede uporabe brezilotnih zrakoplovov

08. junij 2016

V Slovenskem združenju korporativne varnosti in Institutu za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana močno nasprotujemo trenutnemu pristopu k urejanju problematike varne uporabe brezilotnih letalnikov. Kljub temu, da smo bili v preteklosti pobudniki več vsebinskih razprav, ki so prinesle dobre zaključke, naše potrebe v omenenim "Direktivi" v ničemer niso bile upoštevane. Še več, omenjeni dokument skoraj v celoti onemogoča uporabo brezilotnih letalnikov. To je za izvajanje učinkovitih procesov korporativne varnosti na področju obvladovanja varnostnih tveganj popolnoma nesprejemljivo. Še posebej velja tukaj izpostaviti učinkovito zaščito kritične infrastrukture.

Zaradi navedenaga smo g. Roku Maroltu, direktorju Agencije za civilno letalstvo (CAA), posredovali to odprto pismo, kjer ga opozarjamo na neustrezen pristop in predvsem ponudjamo naše ekspertize pri pripravi ustreznejše normativne podlage.