Odmevni okrogli mizi v okviru Dnevov korporativne varnosti

18. marec 2016

V okviru dogodka Dnevi korporativne varnosti sta se odvili dve izredno odmevni okrogli mizi, ki sta odprli aktualno problematiko trenutnega varnostnega okolja.

Prva okrogla miza je bila izvedena na temo »Kako pozicionirati vlogo managementa korporativne varnosti v organizaciji?«. Na okrogli mizi so uveljavljeni strokovnjaki s področja korporativne varnosti mag. Dejan Pavlović, Direktor direkcije za korporativno varnost, Naftne industrije Srbije, g. Mitja Štampfer, Direktor področja korporativne varnosti in nadzora, Pošta Slovenije, mag. Boris Kankaraš, Vodja službe za pristaniško varnost Luke Koper d.d., g. Marijan Benko, Izvršni direktor za korporativnu sigurnost, Agrokor, g. Tomislav Hodak, Direktor za korporativnu sigurnost, Atlantic Group ter mag. Marko Potokar, Varnostni manager, Lek d.d. razpravljali o vlogi in pristopih za uveljavljanje procesa korporativne varnosti. Z udeleženci so delili osebne izkušnje in prakso njihovih organizacijskih sredin. Skupno spoznanje okrogle mize je bilo, da bodo strokovnjaki na korporativno varnostnem področju v prihodnje potrebovali še več interdisciplinarnih znanj, da bodo sposobni učinkovitega delovanja na področju obvladovanja tveganj, ki ga prinaša dinamično varnostno okolje. Magistrski program »Management korporativne varnosti«, ki se izvaja na Fakulteti za podjetništvo/GEA College je korak v pravi smeri pri izgrajevanju bodočih strokovnjakov korporativne varnosti. Posebej je potrebno izpostaviti tudi izredno aktivno sodelovanje občinstva pri razpravi in zastavljanju vprašanj, kar je še dodatno kvalitetno obogatilo omenjeno okroglo mizo.

Druga okrogla miza pa je bila posvečena tematiki »Varnostnih implikacij uvajanja rigoroznih zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, alkohola in orožja«. V uvodu je moderator začel s polemičnim vprašanjem Ali gre v Republiki Sloveniji za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom? Na okrogli mizi so razpravljali vidni strokovnjaki s področja varnosti. Razpravljavci so bili prof. dr. Iztok Podbregar, Fakulteta za organizacijske vede UM, g. Roman Brunšek, ravnatelj Osnovne šole Škofljica, g. Željko Pavlica, Vodja za področje varnosti in integritete pri Nogometni zvezi Slovenije, mag. Srečko Krope, Lovska zveza Slovenije in g. Tomislav Omejec, vodja Sektorja splošne policije iz Uniformirane policije na generalni policijski upravi. Skupna ugotovitev je bila, da se določenih zakonskih rešitev zakonodajalec v Republiki Sloveniji loteva dokaj nesistemsko in ne oziraje se na širše posledice teh rešitev. Posebej je bila v razpravi poudarjena varnostna komponenta. Izraženo je bilo pričakovanje po takih zakonskih predpisih, ki jih bo možno izvajati v neposredni praksi tudi na področju nadzora in uveljavljanja. Vse preveč posegamo po teoretičnih rešitvah ali praksi v drugih okoljih, ki ni primerljiva z Republiko Slovenijo. S tega stališča so tudi rezultati v neposredni praksi izvajanja slabši od pričakovanih. V razpravo je bil povabljen tudi g. Dragutin Mate, Slovenske železnice d.d., ki je udeležencem prenesel svoje izkušnje kot nekdanji minister za notranje zadeve. S svojimi izkušnjami pri delovanju in poznavanju vladnih postopkov pri usklajevanju in pripravi zakonskih predpisov, ki se multidisciplinarno vežejo na več resornih področij, je zelo obogatil razpravo na okrogli mizi. Na žalost so udeležbo na okrogli mizi odpovedali predstavniki Ministrstva za zdravje, zato ni bilo mogoče slišati njihovih argumentov na predlog določenih zakonskih rešitev. Tak odnos ne pripomore k vodenju vsebinsko bogate javne razprave, ki je odprta v tem trenutku sprejemanja nove zakonodaje na področju uporabe tobaka. Posebej je bil kritičen dr. Podbregar, ki je svoje izvajanje argumentiral s pomembnimi vplivi, ki jih lahko ima nesistemski pristop na obravnavanem področju na stopnjo varnosti. Še sploh je poudaril nevarnost delovanja organiziranega kriminala. Predstavnik NZS je poudaril, da trenutni zakonski predpisi na področju točenja alkoholnih pijač na športnih prireditvah niso sistemski in v ničemer ne dosegajo svojega prvobitnega cilja zmanjševanja porabe alkohola. Še več poudaril je, da so določene športne panoge v neenakopravnem položaju z ostalimi. Predstavnik Lovske zveze je psebej poudaril, da je potrebno dolgotrajno trdo delo, da te država prepozna, kot ustreznega sogovornika pri pripravi zakonodaje. Lovska zveza je v zadnjem obdobju, kljub nestrinjanju z določenimi rešitvami, vedno povabljena v dialog pri pripravi sprememb zakonodaje. G. Brunšek pa je posebej opozoril na potrebo o preventivi in zavedanju, da je družina tisti prvi in najpomembnejši korektiv za normalno obnašanje otrok, tudi na področju uporabe alkohola in tobaka ter pirotehničnih izdelkov. Vsi so se strinjali, da samo restriktivni pristop ne prinese ustreznih rezultatov in ima lahko v določenem trenutku tudi več negativnih kot pozitivnih posledic.

 • DSC 0697

  naprej

 • DSC 0703

  nazaj

  naprej

 • DSC 0708

  nazaj

  naprej

 • DSC 0711

  nazaj

  naprej

 • DSC 0783

  nazaj

  naprej

 • DSC 0785

  nazaj

  naprej

 • DSC 0787

  nazaj

  naprej

 • DSC 0788

  nazaj

  naprej

 • DSC 0790

  nazaj

  naprej

 • DSC 0794

  nazaj

  naprej

 • DSC 0795

  nazaj

  naprej

 • DSC 0799

  nazaj

  naprej

 • DSC 0800

  nazaj

  naprej

 • DSC 0802

  nazaj