Na nacionalnem posvetu razpravljali o korporativni varnosti in vlogi nadzornih mehanizmov

08. februar 2013

V četrtek 07.02.2013 se je v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije zaključil nacionalni posvet, kjer so udeleženci obravnavali probleme zagotavljanja korporativne varnosti in s tem povezano pomembno vlogo nadzornih mehanizmov. Aktualnost teme je pokazala tudi široka udeležba in aktivnost razprave, ki se je vršila v času predstavitev. Rdečo nit posveta so s svojimi predstavitvami zagotavljali trije predavatelji in sicer mag. Miran Vršec, doc. ddr. Robert Brumnik in doc. dr. Denis Čaleta. Mag. Vršec je v predavanju z naslovom "Nadzor in njegova vloga v celovitosti obvladovanja varnostnih tveganj v korporacijskem okolju" predstavil nove pristope in rešitve, ki so jih razvili v okviru ICS-Ljubljana. Ob prikazu glavnih težav in pomanjkljivosti, ki jih prinašajo obstoječi nadzorni mehanizmi na področju zagotavljanja korporativne varnosti, so se vsi udeleženci strinjali, da je na področju vloge lastnikov in uporabnikov storitev nadzora še vedno veliko rezerv. Predstavljeni novi pristopi, ki jih ponuja ICS-Ljubljana omogočajo lastnikom in uporabnikom aktivnejše vključevanje in predvsem pridobivanje nepristranskih informacij o kvaliteti in pomanjkljivostih varnostnih storitev, ki jih izvajajo v svojih organizacijskih sredinah. Posvet je nadaljeval dr. Čaleta, kjer je v svojem predavanju z naslovom"Procesi outsourcinga in dejavniki izbora zunanjih izvajalcev - dileme in izzivi" opozoril na vse pasti, ki jih prinaša prenos določenih procesov na zunanje izvajalce. To določitev je potrebno sprejeti na ustreznih strateških nivojih in jo je potrebno analizirati z različnih zornih kotov ter ob kasnejšem ustreznem izboru zunanjih izvajalcev uvesti tudi učinkovite procese nadzora na izvajanjem izbranih procesov. Posvet je s svojim predavanjem zaključil ddr. Brumnik, ki je predvsem osvetlil nadzorne mehanizme skozi procese notranje presoje v organizacijah. Poudaril je, da ima strezna raven standardizacije procesov v prganizaciji v tem pogledu izredno pomembno vlogo.

Ob aktivni razpravi udeležencev posveta je bilo izpostavljenih mnogo aspektov, ki v realnem okolju proces nadzora nad kvaliteto zagotavljanja posameznih segmentov korporativne varnosti dela izredno zahtevnega. Vendar je bilo v vseh razpravah jasno zaznati dejstvo, da je potrebno utrditi vlogo naročnikov oz. lastnikov na področju nadora. Pri tem so jim lahko zelo uporabni novi prisopi, ki jih na področju nadzora ponuja ICS-Ljubljana.

Feb2
Feb3
Feb4
Feb5
Feb6
Feb7
Feb8