Kaj lahko ponudniki storitev in tehnologij dodajo v mozaik višje kibernetske varnosti?

Drugo oktobrsko srečanje Slovenskega združenja korporativne varnosti posvečeno mesecu kibernetske varnosti.

22. oktober 2020

Novice za člane SKZV+

V mesecu kibernetske varnosti nadaljujemo razprave, kako še okrepiti sisteme v naših organizacijah, da bodo zagotavljali še višjo stopnjo varnosti procesov in informacij z vidika kibernetske varnosti. V ta namen smo organizirali okroglo mizo z naslovom »Kaj lahko ponudniki storitev in tehnologij dodajo v mozaik višje kibernetske varnosti?« Srečanje je bilo zaradi razmer, ki veljajo v Sloveniji, organizirano preko spletne platforme.

Danes si težko predstavljamo delovanje naših informacijsko-varnostnih sistemov brez podpore naših pogodbenih partnerjev. To pa pomeni, da so izvajalci in ponudniki varnostnih storitev ravno tako pomemben del celotnega sistema oz. mozaika, ki ga moramo zgraditi za ustrezno zagotovitev varnosti v naših organizacij. V preteklih pogovorih smo z upravljavci kritične infrastrukture, izvajalci bistvenih storitev in strateškim managementov poslovnih organizacij, večkrat razpravljali, kje vidijo glavne izzive za prihodnost. V tem okviru smo velikokrat poudarili pomen zunanjih poslovnih partnerjev, ki organizacijam s svojimi storitvami in tehnologijo pomagajo zagotavljati ustrezen nivo varnosti.

V ta namen smo v goste povabili strateške voditelje organizacij, ki v Sloveniji predstavljajo pomembne deležnike v sektorju ponudnikov storitev na področju korporativne in s tem posledično tudi kibernetske varnosti. Za mizo so sedeli direktorji treh vidnih podjetij na tem področju, ga. Zdravka ZALAR - direktorica SMART IS, g. Peter CEFERIN – tehnični direktor SMART COM in g. Igor ZGONC – direktor SBR (Silver Bullet Risk). Okroglo mizo je vodil predsednik združenja, izr. prof. dr. Denis Čaleta.

Pogovor je bil posebej usmerjen v naslednje težiščne izzive in iskanje odgovorov:

  • Kaj lahko ponudniki storitev naredijo za boljšo kvaliteto celovitega sistema korporativne in posledično tudi kibernetske varnosti?
  • Kako vzpostaviti še trdnejše poslovno in strokovno zaupanjem med organizacijami in ponudniki varnostnih storitev?
  • Katere so tiste kvalitete, ki jih želijo ponudniki posebej izpostaviti kot dodano vrednost na tržišču informacijsko- varnostnih storitev?
  • Kako zagotoviti ustrezno izobraževanje kadrovskega potenciala v obeh segmentih (na strani ponudnikov in prejemnikov)?
  • Kaj lahko doda standardizacija in certifikacija na tem področju?
  • Iskanje sinergij na področju raziskav in razvoja.

V zaključku okrogle mize smo seveda besedo namenili tudi udeležencem dogodka. Vprašanje, ki ga je bilo potrebno izpostaviti, je šlo v smer sprejemanja nove strategije na področju kibernetske varnosti, ki jo trenutno pripravlja medresorska delovna skupina. Mnenje je bilo enotno, da bi bilo potrebno za isto mizo povabiti več deležnikov, in seveda, da strategija ne sme ostati le črka na papirju.

Za konec se je predsednik združenja, dr. Čaleta, zahvalil vsem prisotnim za udeležbo in podal vabilo na naslednje srečanje, ki bo v mesecu novembru in bo namenjeno pereči temi merjenja temperature pri vstopu v delovne organizacije.