ICS podpisal sporazum o sodelovanju z Institutom Jozef Stefan

17. april 2013

Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana je podpisal sporazum o raziskovalnem sodelovanju z mednarodno priznanim institutom Jozef Stefan. Omenjeni sporazum predstavlja pomemben mejnik znanstveno raziskovalnega sodelovanja na področju korporativne varnosti. V celotnem spektru raziskovalnega delovanja Instituta Jozef Stefan se bo s sodelovanjem ICS-Ljubljana omogočilo, da bo korporativna varnost, kot pomemben proces, upoštevana kot nujen deležnik pri zagotavljanju novih rešitev in spoznanj na znanstvenih in prakseoloških temeljih razvoja novih procesov in tehnologij.