ICS-Ljubljana s mednarodnimi partnerji sodeluje na projektu ERASMUS+

18. oktober 2016

Institut za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana je postal del konzorcija ERASMUS+, kjer z mednarodnimi partnerji sodeluje na projektu "Safety and diversity in Europe - efficient training modules for prevention of extremism by trainees and staff of private security services in Europe". Omenjeni projekt bo trajal dve leti in bo v svojem glavnem cilju poskušal razviti ustrezne programske vsebine, ki bodo v kasnejšem obdobju omogočili učinkovito usposabljanje predstavnikov organizacij na področju zasebne varnosti o pojavu, vzrokih in predvsem ukrepih za preprečevanje ekstremizma in radikalizacije. Trendi v varnostne okolju namreč kažejo, da bo omenjena problematika v naslednjem obdobju zelo izpostavljena in bo pred zasebno varnostne subjekte postavila pomembne izzive in dileme za učinkovito izvajanje svojega poslanstva ter nalog.

Po izdelavi ustreznega programa usposabljanja so v državah EU načrtovane izvedbe ustreznih izobraževalnih delavnic. Omenjena delavnica bo izvedena tudi v Republiki Sloveniji.

erasmus
ERASMUS_PARTNERJI_1