ICS-Ljubljana podpisal sporazum o sodelovanju z Austrian Institute for European and Security Policy

15. julij 2014

ICS-Ljubljana je podpisal sporazum o medsebojnem sodelovanju s priznano mednarodno institucijo Austrian Institute for European and Security Policy (AIES). Ti koraki predstavljajo širjenje mreže raziskovalnih institucij v širšem mednarodnem prostoru. S tem se ICS-Ljubljana v regiji utrjuje kot vodilna znanstveno-raziskovalna institucija na področju svojega delovanja. Partnerstvo med navedenima institucijama predstavlja dodatno podlago za odlično sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo tudi na področju obvladovanja varnostnih tveganj in s tem povezanih procesov raiskovanja, izobraževanja, in skupnega nastopanja na evropskih projektih.