ICS Ljubljana aktivno sodeluje v procesu nastajanja nove Strategije o kibernetski varnosti

21. oktober 2020

Uprava za informacijsko varnost Republike Slovenije je organizirala delavnico z namenom zbiranja ustreznih predlogov v procesu nastajanja nove Strategije o kibernetski varnosti Republike Slovenije.

Predstavnik ICS-Ljubljana je na povabilo sodeloval na delavnici in s svojimi predlogi pomembno pripomogel k oblikovanju ustreznih idejnih zasnov za nastajanje nove Strategije o kibernetski varnosti. Skozi to sodelovanje so bile močno poudarjene informacije in dobre prakse, ki se ustvarjajo skozi Slovensko združenje za korporativno varnost, kjer je združena večina upravljavcev kritične infrastrukture in izvajalcev bistvenih storitev.