ICS-Ljubljana aktiven tudi v okviru Slovenskega predsedovanja EU

12. julij 2021

Slovenija je v okviru nedavno začetega predsedovanja Svetu Evropske unije organizirala mednarodno delavnico z naslovom »TOWARDS DISASTER RESILIENCE GOALS«. Delavnica je potekala v času od 7. do 8. julija 2021 in bila predvsem usmerjena v iskanje ustreznih odgovorov za povečanje odpornosti in učinkovitih pristopov odgovora EU na področju odzivanja na krize v okviru mehanizmov civilne zaščite.

V okviru tem, ki so se odprle je bila posebej izpostavljena tema z naslovom »The resilience of critical societal functions: the role of civil protection and the Union disaster resilience goals«, ki je zajemala tudi vlogo upravljalcev kritične infrastrukture pri odzivanju na krize. V tem delu je Dr. Denis Čaleta, kot predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti izpostavil slovenske izkušnje in dobre prakse, ki se uveljavljajo pri delovanju omenjenega združenja in njegovem vplivu na krepitev mehanizmov odzivanja na krizna stanja ter sodelovanja med različnimi akterji na področju kritične infrastrukture.