ICS aktivno sodeloval pri soorganizaciji konference v Beogradu

25. oktober 2013

Predstavniki ICS-Ljubljana aktivno sooblikovali mednarodno konference z nazivom "National Critical Infrastructure Protection - Regional Perspective", ki se je odvijala 24. oktobra 2014 v Beogradu. Na konferenci se je zbralo preko 100 udeležencev iz celotnega regijskega prostora. Predstavniki ICS-Ljubljana in Slovenskega združenja za korporativno varnost so imeli na konferenci izredno pomembno vlogo, ki je bila usmerjena v prenos dobrih praks in novih spoznanj. Na otvoritveni slovesnosti je udeležencem poleg najvišjih predstavnikov Republike Srbije spregovoril tudi dr. Denis Čaleta. Poleg njega so na otvoritvi sodelovali še dr. Radomir Milašinović, Dekan Fakultete za bezbednostne studije, dr. Tomislav Jovanovič, Minister za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj, g. Nebojša Rodić, Minister za obrambo, Dr. Tanja Miščević, Glavna pogajalka za vstop v EU, dr. Milan Janković, predsednik gospodarske zbornice mesta Beograd in g. Dejan Pavlović, predstavnik Naftne industrije Srbije. Dr. Čaleta je posebej izpostavil pomen tovrstnih dogodkov, kot odlično priložnost za tesnejše sodelovanje in izmenjavo novih izkušenj. Posebej je izpostavil slovenske izkušnje, kot dober primer graditve javno-zasebnega partnerstva, kot ključnega dejavnika za zagotovitev ustrezne zaščite kritične infrastrukture v posamezni državi in regiji kot celoti. V okviru konferenčne sekcije z naslovo "Contemporary security threats and critical infrastructure" je g. Aleš Kotnik, predstavnik Slovenskega združenja korporativne varnosti predstavil predavanje na temo "Cyber threats and dilemmas of critical infrastructure protection in small states: Comparision between attacks in Georga and Estonia". Dr. Denis Čaleta je v nadaljevanju vodil in moderiral sekcijo z naslovom "Critical infrastructure protection through crisis and continuity management", kjer se je zvrstilo pet zelo vsebinsko aktualnih predavanj. G. Aljoša Kandžič je vsem udeležencem pobliže predstavil revijo "Korporativna varnost", ki se vsebinsko zelo velikokrat dotika problemov povezanih z varovanjem kritične infrastrukture.

 • 01

  naprej

 • 1a

  nazaj

  naprej

 • 1b

  nazaj

  naprej

 • 2

  nazaj

  naprej

 • 2a

  nazaj

  naprej

 • 3

  nazaj

  naprej

 • 3a

  nazaj

  naprej

 • 3b

  nazaj

  naprej

 • 4a

  nazaj

  naprej

 • 4b

  nazaj

  naprej

 • 5

  nazaj

  naprej

 • 5a

  nazaj

  naprej

 • 6

  nazaj

  naprej

 • 6a

  nazaj

  naprej

 • 7

  nazaj

  naprej

 • 7a

  nazaj