ECSCI Online Workshop »Collaborative Standardisation and Policy Making for Greater CI Resilence in Europe«

28. november 2023

Novice za člane SKZV+

Vabimo vas na ECSCI spletno delavnico z naslovom "Collaborative Standardisation and Policy Making for Greater CI Resilience in Europe", ki bo potekala v torek 5. decembra 2023.

Cilj delavnice je združiti različne poglede na odpornost kritične infrastrukture (KI) v Evropi ter oblikovati skupno strategijo za učinkovito in uspešno sodelovanje pri standardizaciji in oblikovanju politik.

Na tem delavnem srečanju bomo usklajevali ukrepe z namenom:

  • Razumevanja dolgoročne vizije Komisije o odpornosti,
  • Pozdravljanja izkušenj in naukov iz zaključenih projektov, financiranih s strani EU,
  • Prepoznavanja vrzeli v trenutnih dejavnostih standardizacije in oblikovanja politik,
  • Identificiranja priložnosti, ki se pojavljajo v okviru trenutnih projektov, financiranih s strani EU.

Veselimo se vaše aktivne udeležbe in prispevkov k oblikovanju bolj odporne kritične infrastrukture v Evropi. Skupaj lahko oblikujemo prihodnost, ki je varna in odporna na izzive.

Prijavite se lahko do petka 1. decembra, preko povezave: ECSCI Workshop .